Gaziantep Üniversitesi Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı 2011

Gaziantep Üniversitesi Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı 2011

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ İLANI

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2011-2012 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Adayların en geç 15 Ağustos 2011 tarihine kadar http://sagbe.gantep.edu.tr/internet adresinden sisteme giriş yaparak dolduracakları Başvuru Formunu, başvuru için gerekli belgelerle birlikte Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

NOT: Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

Posta Adresi:

Gaziantep Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

…………….ABD. Başkanlığına (Başvuru yapılan ABD. Başkanlığı belirtilecektir).

27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (2 adet).

2) Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).

3) Mezun olduğu/olacağı yükseköğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler.

4) ALES sonuç belgesi.

5) Programlar için başvuru koşullarında belirtilen Dil Yeterlik Belgesi.

6) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

T.C. uyruklu olup Türkiye’de ikamet eden adayların 50 TL başvuru ücretini

HALK Bankası:

IBAN NO: TR92 0001 2001 2950 0010 1000 45

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU ÜCRETİ açıklaması ile başvuru ücretini yatırınız.

 

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı olan adayların 50 USD başvuru ücretini Halk Bankası Uydu Şubesi TR81 0001 2001 2950 0058 1000 16 nolu İBAN hesabına yatırması gerekmektedir. (Swift Code: TRHBTR2A )

Mülakat 22 Ağustos 2011 tarihinde saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

 

ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.

2) Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans mezuniyet genel not ortalaması 3.00/4.00 (8/10 veya 80/100) olan lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

3) Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) Lisans eğitimi yapılan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi mezunları Yüksek Lisans yapmadan Doktora programlarına başvurabilirler, bu adayların Lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) olması gerekir.

 

4) ALES PUANLARI

Adayların ALES veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* veya GRE Puanları

NOT: ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresi vardır.

Puan Türü Yüksek Lisans Doktora Lisans Diplomasıyla Doktora
ALES-SAY 55 55 70
TUS (Temel Tıp Puanı) 50 50
*Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek başvuran adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler.

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI

Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz. Doktora programlarına başvuran adayların, Tablo 2’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

 

Tablo 2. Doktora başvurularında istenen en az İngilizce ÜDS* puanları

Doktora
Doktora kontenjanları olan EABD 55
*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ÜDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınır ve elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar dahilinde yapılır.

 

a) Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.( Dilekçelerin mülakattan önce verilmesi gerekir.)

b) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

 

Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

 

a) Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır.

b) Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

c) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

BİYOFİZİK ABD.

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rahabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

BİYOKİMYA ABD.

Yüksek lisans : Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları başvurabilirler.

Doktora : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir. Ayrıca Üniversitemiz Senatosu tarafından hazırlanan yönetmelikteki esaslar geçerlidir.

BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans : Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendis Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları.İstatistik Bölümü dışındaki mezunlardan programa kabul edilenler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/a maddesi uyarınca belirtilen asgari şartlara ilavetan Anabilim Dalının uygun gördüğü ve program içerisinde (Ders Katalogunda) yer alan derslerden en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders alır.

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora :Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

Doktora:

Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına başvurabilirler.

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları.

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakülteis biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Doktora :Tıp Fakültesi mezunları ve Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI (Ruh Sağlığına Destek ve Koruma Yüksek lisans programı)

Yüksek lisans :Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Eğitim Fakültesi Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sosyal Hizmet Yüksekokulu mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora programı :Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerinin Biyoloji, Kmiya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı herhangi bir Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans diploması almış olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar doktora programına başvurabilirler.

AĞIZ,DİŞ,ÇENE HAST.CER.ABD.

Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Doktora:

Diş hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

Anabilim Dallarına kimlerin başvurabileceği ayrıca http://sagbe.gantep.edu.tr/ internet adresinde de belirtilmiştir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi dosya üzerinden yapılarak, programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN DİL KOŞULLARI

1) Başvuru yapan adayların en az aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

a) TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.

b) Türkçe bildiğini belgelemesi,

c) Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi,

d) Gaziantep Üniversitesi tarafından 06 Eylül 2011 tarihinde yapılacak sınavda başarılı olmaları,

2) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve bir yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bir yıl içinde dil için gerekli şartları sağlayamayan adayların programla ilişiği kesilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ ADAY KAYITLARI

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday başvuruları, 16-20 Eylül 2011 tarihlerinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Özel Öğrenci Başvuru Formu ve 2 adet resim.

2) Transkript (Not Belgesi).

3) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

a) T.C. uyruklu olup Türkiye’de ikamet eden adayların 50.00 TL başvuru ücretini

HALK Bankası :

IBAN NO: TR920001200129500010100045

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ÜCRETİ adı altında başvuru ücretini yatırınız.

b) Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı olan adayların 50 USD başvuru ücretini

 

Halk Bankası Uydu Şubesi TR81 0001 2001 2950 0058 1000 16 nolu İBAN hesabına yatırması gerekmektedir.

 

 

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI TC UYRUKLU ÖĞRENCİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
BİYOFİZİK 3 1
BİYOKİMYA 2 2 1 1
FARMAKOLOJİ 2
FİZYOLOJİ 2 2 2
HALK SAĞLIĞI 2
HEMŞİRELİK
İç Hastalıkları Hemşireliği 2 1
Halk Sağlığı Hemşireliği 2
Psikiyatri Hemşireliği 2 1
HİSTOLOJİ-EMBİRYOLOJİ 2
MİKROBİYOLOJİ 4
PSİKİYATRİ 4
TIBBİ BİYOLOJİ 3 3 10
AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ 4 1
PERİODONTOLOJİ 5 1
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 2 1
ORTODONTİ 2 1

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı

 

Etiketler: , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>