13
Eyl 12

Aksaray SYDV Personel Alımı 2012

Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 9 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak.SYDV personel alımı için yazımızı dikkatlice inceleyiniz.

AKSARAY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL ALIM İLANI

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012 I sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıllarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları. Nitelikleri. Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca şartları uygun adaylar arasından 9 kişi ” Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

I. AD AYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. İS yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. Erkek adaylarda askerlik görevini sapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Üniversitelerin. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

II. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaatlar 05.09.2012 ve 14.09.2012 tarihleri arasında http://www.sosyalvardimlar.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar 21.09.2012 günü mesai bitimine kadar evraklarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir. Başvuruların geçerli olması için internet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra ilan için istenilen belgeler süresi içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilecektir.

Adres : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 1. Selçuk BI.N.161 /AKSARAY Tel : 0382 217 55 86