16
Ara 11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 20 Çalışma Uzman Yardımcısı, 8 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile 32 İşSağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı veGüvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri UzmanYardımcısı Eleme ve Giriş Sınavları Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7, 8 ve 9 uncu derecelerden 20 adet Çalışma Uzman Yardımcısı, 8 adetYurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile 32 adet İş Sağlığı ve Güvenliği UzmanYardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 - SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

A – Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre, KPSSP 46, KPSSP 48, KPSSP 58, KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dilde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 80 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

B Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar:

(1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup, bu sınava katılmak için önce Arapça dilinde yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan eleme sınavına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 36, KPSSP 60, KPSSP 63, KPSSP 64, KPSSP 66, KPSSP 74, KPSSP 82, KPSSP 86, KPSSP 88, KPSSP 95, KPSSP 108, KPSSP 114, KPSSP 116, KPSSP 117 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış almak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den Arapça dilinde en az 70 puan almış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına, Arapça dilinden 8 personel alınacaktır. Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. En yüksek KPSS puanına sahip ilk 32 aday yapılacak eleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da eleme sınavına katılabileceklerdir.

(3) Yabancı dil eleme sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınav Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çeviri ve Arapça kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil eleme sınavı sonucunu gösterecektir. Yabancı dil eleme sınavında başarılı olan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

C – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Maden, Makine, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar, Petrol, Metalürji veya Metalurji ve Malzeme, Fizik ve Çevre mühendisliği bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak (Benzer bölümlerden başvuranlar YÖK’ten denklik belgesi getirecektir),

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 128 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavına, çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği (Yurtdışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınan denklik belgesi),

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Bakanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri Tablosu dikkate alınacaktır),( Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için sadece KPDS belgesi aranır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, iş talep formunu ayrı ayrı formlarla istenen belgelerle birlikte birden fazla uzman yardımcılığı sınavı için başvuru yapabilir. Başvuruların tamamlanmasının ardından yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile Çalışma Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 B Blok, Kat:1 Emek/Ankara adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip 30.12.2011 – 13.01.2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok, Kat:1 Emek/Ankara adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – YABANCI DİL ELEME VE GİRİŞ SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınav Tarihi ve Saati: 21/01/2012 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 26-27/01/2012 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 31/01/2012 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınav sonuçları yabancı dil sözlü sınav tarihinden önce ve yabancı dil sözlü sınav sonuçları da giriş sınavının tarihinden önce Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 23-28/01/2012 tarihleri arasında her gün saat 9.30′da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 01-03/02/2012 tarihlerinde her gün saat 9.30′da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

5 – GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında yukarıdaki konulara ilaveten ayrıca adayın mezun olduğu bölüm itibariyle mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında, yukarıdaki konular hakkında adayın sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kâbiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği, genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

6 - GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI:

(1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra, Çalışma Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı için ise giriş sınav sonucuna göre nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir.

(2) Başarılı olan adaylardan Çalışma Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadroları için de 2 adet yedek aday belirlenir. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.


09
Ara 11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınavı 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aranan şatlara uygun 7 adet uzman yardımcısı alacak.Bu alım sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idari hizmetleri sınıfında açık bulunan 7 nci dereceden toplam 7adet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 - SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Fakültelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden, yine fakültelerin Fizik, Kimya, Bilgisayar, İnşaat, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ve Hukuk Fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden lisans eğitimi görmüş olmak,

b) ÖSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın “KPSSP 5 veya KPSSP 46 ” puan türünden birinden en az 70puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

d) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

e) 2010 veya 2011yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan ilk 28 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosu dikkate alınacaktır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi www.casgem.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip en geç 30/12/2011 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru formunda hangi lisans türüne müracaat ettiklerini işaretleyeceklerdir.

4 – GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Sınav 16/01/2012 tarihinde saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA’dır.

5 - GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Giriş sınavı tüm adaylar için aşağıdaki konularda yapılacaktır:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, genel kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7460 sayılı kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezun olduğu mühendislik bölümü itibariyle ilgili konular ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır.

6 - GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

Giriş sınavını kazananlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki bir adet yedek adayın ataması yapılır. Yedek adayın hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

İlanen duyurulur.


08
Tem 11

ÇSGB Avrupa Birliği Fonları Koor. ve Uyg. Merk. Uzman Personel Alımı 2011

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI KOORDİNASYON VE UYGULAMA MERKEZİ

SEÇME SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 5824 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması ve 16.09.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki katılım öncesi yardım aracından sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili FinansmanAnlaşması kapsamında ilgili Operasyonel Programın Program Otoritesi olarak görevli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen TR07H5.01-01/002 sayılı AT Sözleşmesi kapsamında, 1 Kıdemli Finans ve İhaleYöneticisi, 1 İhale Uzmanı, 1 Finans Uzmanı ve 1 Bilgi İşlem Uzmanı alımına yönelik Seçme Sınavı yapılacaktır.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

a) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,

b) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

e) Seyahat engeli bulunmamak,

KIDEMLİ FİNANS VE İHALE YÖNETİCİSİ ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi aşağıda sayılan işleri gerektiğinde bizzat yerine getirmek dâhil olmak üzere, ilgili işlere ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak, gözden geçirmek, teknik kontrolünü yerine getirmek, ilgililere tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak, süreçlere ilişkin deneyimlerini farklı tiplerde eğitimler ile ilgililere aktarmak ve idarece talep edilecek sistem kontrolü ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekle sorumludur.

İKG OP’nin uygulanması kapsamındaki:

a) Satın alma/tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi (ön ihale ve ihale belgelerini hazırlama, yayınlama, teklif toplama, ihale değerlendirme, sözleşme hazırlama ve imzalama ve her aşamada kalite uygunluk ve kontrol ),

b) Sözleşme bazlı gerçekleştirilecek ödeme onaylama, ödeme yapma, uygunluk tespiti ve mali doğrulama, finansal planlama ve finansal kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

c) Sözleşmelerin uygulamasının yönetimi, teknik izleme ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

d) Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, gecikmelerin tespiti ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Kıdemli Finans ve İhale Yöneticisi için aranan koşullar aşağıdaki gibidir:

a) Üniversite mezunu olmak

b) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkedeki kamu kuruluşunda veya Avrupa Komisyonu ya da AB ajans ya da kuruluşlarında toplamda en az 8 sene çalışmış olmak, Bu çalışmaların tamamı veya bir kısmının orta ve üst düzey yönetici olarak geçirilmiş olması tercih sebebidir.

c) İyi derecede İngilizce bilmek,

d) Tercihen Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında İnsan kaynaklarının geliştirilmesi veya sosyal politika ve istihdam alanlarında yürütülen Programların hazırlanması ve yürütülmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

İHALE UZMANI ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

İhale Uzmanı genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

a) İKG OP’nin uygulanması kapsamındaki satın alma/tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi (ön ihale ve ihale belgelerinin hazırlanması-ihale değerlendirme, sözleşme hazırlama ve imzalama işlemleri)

b) İhale Yönetim Birimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (iç ve dış ilişkiler, koordinasyon, planlama ve raporlama, hedef belirleme, bilgi sağlama, ilerlemenin izlenmesi vb.)

c) Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, iş planındaki ya da programlama/ bir operasyonun uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda faaliyetler yürütme ve usulsüzlük görevlisi ya da NAO’yu her türlü usulsüzlük ya da yolsuzluk şüphesi konusunda bilgilendirme,

d) İhale yönetimi konusunda teorik ve işbaşı eğitim ve birim içi danışmanlık hizmetleri vermek.

İhale Uzmanı pozisyonu için aranan koşullar aşağıdaki gibidir:

a) Üniversite mezunu olmak

b) İlgili alanda herhangi bir resmi kuruluşta, en az 3 sene çalışmış olmak,

c) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla, PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunda toplamda en az 3 sene çalışmış olmak,

d) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunun ihale biriminde en az 1 sene ihale yöneticisi sıfatıyla çalışmış olmak,

e) İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

f) Tercihen Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamında hazırlanarak yürütülen Operasyonel Programların hazırlanması ve yürütülmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

FİNANS UZMANI ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

Finans Uzmanı genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

a) İKG OP’nin uygulanması kapsamında sözleşme bazlı gerçekleştirilecek ödeme onaylama, ödeme yapma, uygunluk tespiti ve mali doğrulama, finansal planlama ve finansal kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

b) Finansal Yönetim Birimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (iç ve dış ilişkiler, koordinasyon, planlama ve raporlama, hedef belirleme, bilgi sağlama, ilerlemenin izlenmesi vb.),

c) Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, iş planındaki ya da programlama/ bir operasyonun uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda faaliyetler yürütme ve usulsüzlük görevlisi ya da NAO’yu her türlü usulsüzlük ya da yolsuzluk şüphesi konusunda bilgilendirme.

d) Finansal yönetim konusunda teorik ve işbaşı eğitim ve birim içi danışmanlık hizmetleri vermek.

Finans Uzmanı pozisyonu için aranan koşullar aşağıdaki gibidir;

a) Üniversite mezunu olmak

b) İlgili alanda herhangi bir resmi kuruluşta, en az 3 sene çalışmış olmak,

c) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla, PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunda toplamda en az 5 sene mezkûr işlemlerin bir ya da birkaçının yürütülmesinden sorumlu olarak çalışmış olmak,

d) Avrupa Birliği Mali Yardımları’nın yönetilmesi kapsamında, Sözleşme Makamı sıfatıyla PRAG kuralları uyarınca Mal Alımı, Hizmet, Hibe, Çerçeve Sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi konusunda yetkili ve herhangi bir Avrupa Birliği’ne üye ya da aday ülkede yetkili kamu kuruluşunun finans biriminde en az 3 sene finans yöneticisi sıfatıyla çalışmış olmak.

e) İyi derecede İngilizce bilmek,

BİLGİ İŞLEM UZMANI ADAYI İÇİN İŞ TANIMI VE ARANAN KOŞULLAR

Bilgi İşlem Uzmanının genel iş tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Merkez’in bilgi işlem ve ağ altyapısının güvenli, istikrarlı biçimde sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakımı, yönetilmesi ve gerekli geliştirmelerin gerçekleştirilmesi,

b) Merkez’de kullanılan Yönetim Bilgi Sistemleri ve web üzerinden sağlanan hizmetlerin bakımı, yönetimi ve gerekli geliştirilmelerin gerçekleştirilmesi.

Bilgi İşlem Uzmanın pozisyonu için aranan koşullar aşağıdaki gibidir;

a) Üniversitelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden, mezun olmak veya ilgili sektörde en az on (10) sene bilfiil çalışmış olmak,

b) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla orta ve büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

c) İyi derecede Türkçe bilmek. Dünya çapında bilişim ve ağ teknolojileri ve veri güvenliğindeki gelişmeler ile ilgili literatürü takip edecek düzeyde İngilizce bilmek,

d) Ağ yönetimi, LAN ve WAN tasarımı, ağ yapılandırılması, , Güvenlik Duvarları konularında tecrübeli olmak,

e) Windows 2008 R2, Active Directory ve Hyper-V Cluster konusunda tecrübeli ve tercihen MCSE veya MCSA sertifikalı olmak,

f) SharePoint Server ve Microsoft SQL Server ürünlerinin bakım ve yönetimi konusunda ve veri tabanı yayınlama konusunda tecrübeli olmak,

g) Terminallerin gerek donanım gerek Microsoft Windows, Microsoft Office ve diğer kurulu yazılımlara müdahale konusunda deneyimli olmak ve sorunlara çözümler üretebilecek birikime sahip olmak,

h) Kerio Control ve Connect yazılımları, bakım ve yönetimleri konusunda tecrübeli olmak,

i) Web Sitesi, Portal Yazılımları ve İçerik Yönetim Sistemleri konusunda, özellikle DotNetNuke yazılımı ile web sitesi geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

j) Felaket önleme, güvenilir bir şekilde yedekleme ve veri kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sistemlerin güncel ve her an kullanılır halde tutulması konusunda tecrübeli olmak,

SEÇME SINAVI ESASLARI

Başvurusu alınan adaylar başvuru formları ve destekleyici belgelerinin tam ve uygun olarak teslimi ve özgeçmişlerinin başvurdukları pozisyon için belirlenen kıstaslara uygunluğu değerlendirilmek suretiyle ön elemeye tâbi tutulacaklardır. Ön eleme safhasını geçen ve başvurusu uygun bulunan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yurtdışından başvuracak adaylar ile internet üzerinden çevrimiçi sözlü sınav gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınavda, adayların başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda uzman personel adaylarının; başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgisi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi internet adresinden ( www.ikg.gov.tr ) temin edilecek iş talep formu ve aşağıda sayılan belgeler, şahsen, posta yoluyla aşağıda mezkûr Merkez adresine ya da yurtdışından başvuru yapacaklar için recruitment@ikg.gov.tr adresine (destekleyici belgeler tarayıcıdan geçirilmek ve okunaklı olmak suretiyle) e-posta yoluyla; en geç 21/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Adres:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 713. Sokak No:4 Yıldızevler Mahallesi, Çankaya, 06550,Ankara

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden ( www.ikg.gov.tr ) temin ederek İngilizce olarak dolduracakları “İş Talep Formu” ve “Fotoğraflı Özgeçmiş” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi, (Bilgi İşlem Uzmanı pozisyonuna mesleki deneyim ile başvuracak adayların mesleki deneyimlerini ilgili pozisyon için aranan şartların sosyal güvenlik kurumları veya eşdeğer kamu kurumu kayıtları ile ispat etmeleri ve söz konusu görevleri ile ilgili referans mektuplarını sunmaları gerekmektedir.)

b) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kimlik belgesi Bu belgelerin fotokopilerinin asıllarıyla birlikte ibraz edilmesi durumunda, belgeler Merkezimizce tasdik edilebilir.


02
May 11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2011

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSS puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4′üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puanı, (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanlar için asgari 80 (seksen), (c) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanlar için ise asgari 70 (yetmiş) yabancı dil puanına sahip olmak,

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firevvall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetimi konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

d) Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

e) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) IPS, IDS, FİREVVALL yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertıfıkasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

i) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

j) Check Point Certified Security Expert (CCSE) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarına sahip olmak,

k) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak, I) ISO 27001 uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

2- Veritabanı Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

d) Oracle Database Administrator Certified Professional (Oracle Database lOg ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

e) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) Oracle VVeb Logic konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Linux, Unix ve VVİndovvs platformlarında tecrübe sahibi olmak,

h) Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

i) Oracle Exadata konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Oracle Database: SQL Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

k) Oracle VVeblogic Server System Administrator Certified Expert sertifikasına sahip olmak,

I) PL/SO.L Developer Oracle Certified Associate (OCA) veya Advanced PL/SO.L Developer Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak.

3- Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı, 1 kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c) Java ve .Net platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 5 yıl görev almış olmak,

d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

e) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

g) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

h) En az 500 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

ı)Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,

i) COBIT, İTİL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında tecrübe sahibi olmakİ)

4-Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 2 kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c)En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

d)Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified İT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

e)Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)MS Exchange sunucusu kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

g)VMvvare Certified Professional (VCP), VMvvare Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration, VMvvare Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design sertifikalarından birine sahip olmak,

h)Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): VVİndovvs Server Virtualization, Configuration sertifikasına sahip olmak,

i)MS SQL konusunda deneyimli olmak ve/veya Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikasına sahip olmak,

j)Oracle Web Logic konusunda deneyimli olmak,

k)Linux konusunda tecrübe sahibi olmak,

l)Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak.

5-Ağ Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c)Orta ölçekli (1000 ve üzeri İP hoşt) bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

d)Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

e)VVireless LAN, WAN, 802. lx ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)İşletim sistemleri ve netvvork güvenliği (Firevvall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi) hakkında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

g) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ağ altyapısının kurulumunda aktif olarak görev almış olmak,

h)Cisco Certified Netvvork Professional Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak,

ı)Cisco Certified Netvvork Professional Voice (CCNP Voice) sertifikasına sahip olmak,

i)Cisco Certified Netvvork Professional VVireless (CCNP VVireless) sertifikasına sahip olmak.

6-Yazılım Takım Lideri – Java (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c)J2EE platformu ve uygulama sunucusu (JBoss, IBM WebSphere,

d) Oracle VVebLogic, GlassFish gibi) kullanarak en az 4 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

e)Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

f)UML 2.0 tecrübesine sahip olmak, İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

g)Konfigürasyon/Değişikiik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

h)VVebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

ı)Proje yönetimi eğitimi almış olmak,

i)OCP Java EE 5 VVeb Component Developer ve/veya Sun Certified VVeb Component Develeoper for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,

j)PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SOL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

7-Yazılım Takım Lideri -.NET (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı, 1 kişi

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b)İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya bu dilde yapılan diğer dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi asgari 80 (seksen) dil puanına sahip olmak,

c)Visual Studio platformunu kullanarak en az 4 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

d)Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

e)UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

f)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Mıcrosoft) bilgisine sahip olmak,

g)Konfig rasyon/Değişi klik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

h)VVebServis (Soap, VVsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

i)Uygulama sunucusu (US vb.) kullanmış olmak.

Tercihen;

j)Proje yönetimi eğitimi almış olmak,

k)Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

l)PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

8-Yazılım Geliştirme Uzmanı – Java (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 4 kişi

a) J2EE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b)Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

c)UML 2.0 tecrübesine sahip olmak, İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş,

d)İyi seviyede SGt bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

e)Konfigü rasyon/Değişi klik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

f)VVebServis (Soap, VVsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

g) OCP Java EE 5 VVeb Component Developer ve/veya Sun Certified VVeb Component Develeoper for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,

h) PL/SOL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

9- Yazılım Geliştirme Uzmanı – .NET (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 2 kişi

a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

b) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,

c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,

d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) yada Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,

e) Konfigü rasyon/Değişi klik Yönetim Aracı kullanmış olmak,

f) VVebServis (Soap, VVsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JOuery) konularında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

g) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.

h) PL/SOL Developer OCA veya Advanced PL/SOL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.

10- Portal Sorumlusu (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)

a) Portal tasarımı/yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) VVeb tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Sunucu ve İstemci işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft sunucu yazılımları (Active Directory, Exchange, SQL Server) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) İçerik Yönetim Sistemlerinden en az birine hakim olmak,

f) ASP, PHP, JAVA ve .NET teknolojilerinden birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

g) HTML, DHTML, XHTML, CSS entegrasyonlarında çözüm konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) MacroMedia araçları (Flash, Dreamvveaver, Firevvorks) konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj v.b.) konusunda tecrübeli olmak,

j) Photoshop, Freehand veya Coreldravv programlarından birine hakim olmak, Tercihen;

k) MS Sharepoint, Joomla veya Drupal altyapılarını kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

l) Adobe Certified Expert (ACE) veya Adobe Certified Professional (ACP) sertifikasına sahip olmak,

m) Active Directory, Exchange, SQL Server vb konularda sertifika sahibi olmak,

n) MS sunucu ve istemci işletim sistemleri konularında sertifika sahibi olmak.

11- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLI-YERI-TARIHİ

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) Referans mektubu,

4) Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 16/05/2011 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Atama Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat:l 0da:115 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 296 61 47 lll-

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; a) Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonu için 5 aday,

b) Veritabanı Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,

c) Proje Yöneticisi pozisyonu için 5 aday,

d) Sistem Uzmanı pozisyonu için 10 aday,

e) Ağ Uzmanı pozisyonu için 5 aday,

f) Yazılım Takım Lideri – Java pozisyonu için 5 aday,

g) Yazılım Takım Lideri- .NET pozisyonu için 5 aday,

h) Yazılım Geliştirme Uzmanı – Java pozisyonu için 20 aday,

i) Yazılım Geliştirme Uzmanı – .NET pozisyonu için 10 aday,

j) Portal Sorumlusu pozisyonu için 5 aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

IV-BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başvuru listesi www.csgb.gov.tr sitesinde 25/05/2011 tarihinde ilân edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42, 06520 Emek / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

VI-ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4′üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak-Haziran 2011 2.884.TL) özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

VII-SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır. Duyurulur.