11
Haz 12

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alımı 2012

Türkiye İş Kurumu 817 adet iş ve meslek danışmanı alacak.Alınacak personel taşrada çalıştırılacak ve sözleşmeli pozisyonda olacak.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” in değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 817 adet sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktır

Genel ve özel Şartlar .657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, .Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

.Sözleşmeli Is ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak, (BaşvurularınİnternetleKurumumuza gönderilmesinin son gunu itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

.Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

. IŞKUR tarafından 23 08 2011 tarihinde yayımlanan ilan neticesinde düzenlenen iş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamış olmak,

. İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, .03.03 2012 tarihinde yayımlanan Is ve Meslek Danışmanı alım ilanına başvurup tercih yapmış ancak yerleşememiş olmak, .Halen 657 sayılı Kanunun 4 B maddesi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir .Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mumkun olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır Başvuru Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 13-27 Haziran 2012 tarihleri arasında başvurularını ınternet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir. İşlem adımları . www iskur.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır .Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.

.Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

.Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları . İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir. .Genal Müdürlüğümüz tarafından. Lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacaktır. İşe Yerleştirme .İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi IŞKUR tarafından yapılacaktır.

.Belirtilen sure içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı buyuk olana öncelik tanınacaktır, .Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunup yerleşemeyenlerin atamaları en yüksek puandan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara Sınav Komisyonunca yapılacaktır .Kurumumuz tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.

.Yerleştirme listesi Genel Müdürlüğümüz “www iskur.gov.tr” adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır .Atanmaya hak kazanan adaylar yerleştirme listesinin “www.iskur.gov.tr” adresinde ilanından itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

.Belgelerin teslimini müteakip atama işlemlerine başlanılacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır Bu sure içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

.KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya ınternet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

.İşve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi.

.Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

.Erkek adaylar ıcın askerliğim yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

.4 adet vesikalık fotoğraf,

.Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

.Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

Diğer Hususlar

.KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.

.Tercih durumlarına göre ataması yapılan Sözleşmeli Personelin “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır

.İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. .Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Adres ve İletişim Bilgileri: Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170 Elektronik Posta Adresi www.iskur gov tr

Kamuoyuna duyurulur

EK:1 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu

Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı
1 Adana 23
2 Adıyaman 5
3 Afyonkarahısar 7
4 Ağrı 3
5 Amasya 4
6 Ankara 60
7 Antalya 25
8 Artvin 3
9 Aydın 11
10 Balıkesir 10
11 Bilecik 2
12 Bingöl 2
13 Bitlis 3
14 Bolu 3
15 Burdur 3
16 Bursa 32
17 Çanakkale 5
18 Çankırı 4
19 Çorum 7
20 Denizli 11
21 Diyarbakır 13
22 Edirne 4
23 Elazığ 6
24 Erzincan 3
25 Erzurum 7
26 Eskişehir 10
27 Gaziantep 16
28 Giresun 3
29 Gümüşhane 1
30 Hakkari 2
31 Hatay 14
32 İsparta 5
33 Mersin 19
34 İstanbul 155
35 İzmir 50
36 Kars 3
37 Kastamonu 4
38 Kayseri 15
39 Kırklareli 4
40 Kırşehir 2
41 Kocaeli 25
42 Konya 21
Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı
43 Kütahya 6
44 Malatya 8
45 Manisa 15
46 Kahramanmaraş 10
47 Mardin 5
48 Muğla 10
49 Muş 3
50 Nevşehir 3
51 Niğde 3
52 Ordu 5
53 Rize 3
54 Sakarya 10
55 Samsun 10
56 Siirt 2
57 Sinop 2
58 Sivas 7
59 Tekirdağ 19
60 Tokat 6
61 Trabzon 8
62 Tunceli 1
63 Şanlıurfa 13
64 Uşak 4
65 Van 8
66 Yozgat 4
67 Zonguldak 8
68 Aksaray 4
69 Bayburt 1
70 Karaman 3
71 Kırıkkale 3
72 Batman 5
73 Şırnak 2
74 Bartın 2
75 Ardahan 1
76 Iğd.r 2
77 Yalova 2
78 Karabük 4
79 Kilis 1
80 Osmaniye 5
81 Düzce 4

15
May 12

Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı 2012

Şeker Kurumu aşağıda belirtilen pozisyona uygun olmak üzere belirlediği branşlarda uzman yardımcısı alacak.

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

ŞEKER KURUMU
Son Başvuru Tarihi : 23 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 14 Mayıs 2012, Sayı : 1

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; -Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internetadresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınmasıişleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşununyasal işlem yapma hakkı saklıdır. -Taleplerde 2010-2011 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010-2011 KPSSP3 60 puanıolan adayların başvuruları kabul edilecektir. -Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum vekuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talepsayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşunabildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerineyapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Uzman Yardımcısı (Genel) Okuldan

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın -30 - -
Erkek -30 - -

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Gıda Mühendisliği Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 


 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

ŞEKER KURUMU
Son Başvuru Tarihi : 23 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 14 Mayıs 2012, Sayı : 1

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; -Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2010-2011 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010 -2011 KPSSP3 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Uzman Yardımcısı (Genel) Okuldan

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın -30 - -
Erkek -30 - -

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Kİmya Mühendisliği Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 3
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 


 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

ŞEKER KURUMU
Son Başvuru Tarihi : 23 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 14 Mayıs 2012, Sayı : 1

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; – Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2010 -2011 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010-2011 KPSSP3 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Uzman Yardımcısı (Genel) Okuldan

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın -30 - -
Erkek -30 - -

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Ziraat ve Orman Fakülteleri Tarım Ekonomosi Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

ŞEKER KURUMU
Son Başvuru Tarihi : 23 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 14 Mayıs 2012, Sayı : 1

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; – Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2010-2011 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010-2011 KPSSP65 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Uzman Yardımcısı (Genel) Okuldan

KişiselBilgiler

Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın -30 - -
Erkek -30 - -

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri İşletme Lisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri İktisat Lisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri Maliye Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP65 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 2
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

03
Mar 12

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Türkiye İş Kurumu yılın en büyük alımlarından birini yapıyo diyebilirim.Türkiye İş kurumu 2000 adet sözleşmeli personel alımı yapıyor.Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alımı kuralları esas alınarak Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alacak.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırmasına İlişkin Esaslar” ın değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 2000 adet sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak. (Başvurularıninternetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

İŞKUR tarafından 23/08/2011 tarihinde yayımlanan ilan neticesinde düzenlenen İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamş olmak,

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

Halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvurulan kabul edilmeyecektir

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisindehizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihindenitibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır.

Başvuru

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar gazete ilan tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde başvurularını internet yoluyla (www. iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 10 uncu gün saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

İşlem adımları:

www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.

Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacaktır.

İşe Yerleştirme

İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi IŞKUR tarafından yapılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandanbaşlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyettarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır, Kurumumuz tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.
Yerleştirme listesi Genel Müdürlüğümüz “www. iskur.gov.tr” adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar yerleştirme listesinin www.iskur.gov.tr” adresinde ilanından itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Belgelerin teslimini müteakip atama işlemlerine başlanılacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunup yerleşemeyenler arasından yeniden tercih alınarak ek yerleştirmeler yapılacaktır. Tercih sonucuyerleşmiş olanlar boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için yapılacak tercihlere başvurmayacaklardır.

Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

İşve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi,

Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4 adet vesikalık fotoğraf,

Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

Diğer Hususlar

KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtlan ile kontrol edilecektir.

Tercih durumlarına göre ataması yapılan Sözleşmeli Personelin “Sözleşmeli Personel Çalıştırmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır.

İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Ek:2 tabloda yer alan ücrete ilaveten Bakanlar Kurulunun 2012/2665 sayılı kararı ile 03/01/2012 tarihinde yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın” 1 .maddesinin (a) bendi gereği ek ödeme oranlan cetvelinde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranda ek ödeme verilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında durumu ilanda belirtilen şartlara uymadığı, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Adres ve İletişim Bilgileri:

Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri

ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

Elektronik Posta Adresi:

www.iskur.gov.tr

Kamuoyuna duyurulur.

EK: 1 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu

EK:2 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarına Uygulanacak Ücret Cetveli

EK-1
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU

işkur sözleşmeli personel alımı 2012

kamupersonel.net

işkur sözleşmeli personel alımı 2012

kamupersonel.net

işkur sözleşmeli personel alımı 2012

kamupersonel.net