11
Tem 12

Kars Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Kars Kafkas Üniversitesi sözleşmeli hemşire olarak çalıştırmak üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde çalıştırmak için sözleşmeli personel alacak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5620 Sayılı Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B fıkrasına göre SağlıkAraştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Alınacak Sözleşmeli Personelde Aranılan Nitelikler

Hemşire 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen Genel şartları taşıyor olmak,

2- 2010 yılı KPSS puan türünden herhangi birinden 50.00 ve yukarı puan almış olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlı aylığı almıyor olmak,

4- Daha önce çalıştığı yerde sözleşmesi tek taraflı fesih edildiyse 1 yıllık bekleme süresini doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak;

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

İsteklilerin bu ilanın Ulusal Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15.nci günün mesai bitimine kadarwww.kafkas.edu.tr adresinden temin edecekleri başvurudilekçesi ile birlikte 2 Adet Fotoğraf 2010 KPSS sınavlarından herhangi birinden en az 50.00 puan alınmış olduğu gösterir sonuç belgesi ile öğrenim Belgesi (Noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanacaktır) ile birlikte Rektörlük yazı İşleri (evrak kayıt) birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat tarihleriÜniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler esas alınacak, belgeler teyit ettirilerek gerçeğe aykırı herhangi bir belge sunan adaylarınmüracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adayların isim listesi başvuru tarihini izleyen en en geç 1 (bir) hafta içerisinde KPSS puan sıralamasına göre www.kafkas.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.