24
Eki 13

74 Bin Memur Alımı 2014

cropped-personel2.jpgKamuya 2014 yılında 74 bin memur alımı yapılacak. Sayı geçen seneye göre çok düşük. Bunun nedenini maliye bakanı açıkladı.

2014 yılında kamuya memur alım sayısı 2013 yılınagöre yüzde 43 azalacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılında kamuya personel alımında sınırlamaya gideceklerini belirterek,yüzde 50 barajını kaldıracaklarını, 2014 yılında kamu kurumları için toplam 40 bin adet atama kontenjanı tahsis edildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık binasında 2013yılı Eylül ayı bütçesi uygulama sonuçlarını, 2013 yılı sonu bütçe gerçekleşme tahminini ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi. 2014 yılında personel cari harcamalarını disiplin altına alacaklarını söyleyen Bakan Şimşek, “Biz personel giderlerindeki artış trendini bir miktar daha yönetilebilir, bir miktarda daha Mali kurala uygun götürülebilecek şekilde yürüteceğiz.

Yani geçtiğimiz yıllardaki gibi çok sayıda kamuya personel almayacağız. 2014 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nda yüzde 50 kontenjanını kaldırıyoruz. Eskiden emekli olanların yerine yüzde 50 alınabiliyordu. Bu idareler için toplam 40 bin adet atama kontenjanı tahsis ediyoruz. 2013 yılında ise kamu idarelerine bir önceki yılda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil nedeniyle ayrılan personelin yüzde 50′si oranında personel istihdam imkanı sağlanmış. Bu sınırlar dahilinde personel ihtiyacını karşılayamayacak iadeler için 79 bin adet atama imkanı tanınmıştır. Dolayısıyla bu sene geçen yıllara göre sıkı bir politika izleyeceğiz” diye konuştu.

2014 YILINDA İSTİSNALAR DAHİL 74 BİN PERSONEL ALINACAK

Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları, öğretim üyeleri, hakim ve savcılar, doktor ve engelli personel atamalarının ilgili mevzuatları gereği kontenjan dışında istisna kapsamında yapıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, “2013′te olduğu gibi bu istisnalar, 2014 yılında da herhangi bir müdahale olmadan devam edecek. Böylece 2014 yılında merkezi yönetim kapsamındaki idarelere kontenjan ve istisna kapsamında yapılacak atamalar dahil toplamda 74 bin personel alınacak. 2013 yılında ise bu rakam yaklaşık 130 bin düzeyinde bulunuyor” dedi.

POLİS ALIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA

Bakan Şimşek, “Yaklaşık 10 bin kişilik bir koruma görevlisi alımı söz konusuydu. Bu 2014 yılında mümkün olacak mı?” şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi: “İçişleri Bakanlığımız bu konu üzerinde çalışıyor. Polis alımında sizde biliyorsunuz ki polis okullarından mezunlar alıyoruz. Bu da zaten bu istisna kapsamında değerlendiriliyor” dedi.


01
Nis 13

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2013

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel şartlarına uygun kişiler arasından sağlık bölümlerinden çeşitli kadrolarda personel alacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN H^H^H^^H SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri döner sermayeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 7 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Diğer Teknik Hizmetler 1 Üniversitelerin İstatistik Lisans Programlarından mezun olmak. Enaz3(üç) yılUniveristeHastanelerininBilgi İşlem Merkezindeçalışmışolmakveaynısürekadarsigortaprimiyatırı ^ Elektronik Hastane ( Digital Hastane) en az 3 (üç) yıl analiz, alt yapı ve eğitimlerinde görev aldığını belgelemek. Oracle Sql Eğitimi almış olduğunu belgelemek ve aktif olarak kullanıyor olmak, Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili olarak (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.); Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Digital Hastane Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Performansa dayalı Ek Ödeme Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Ağ İşletmenliği,Bilgisayar Programcılığı,Teknik Servis Uzmanlığı, Veritabanı Uzmanlığı, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi TS-EN-ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak. (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) Yabancı dil İngilizce olmak üzere-, KPDS veya ÜDS ‘den en az 50 puan almış olmaMDil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır. )
Büro Personeli 1 Üniversitelerin İktisat Lisans Programlarından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl Üniversite Hastanelerinin Bilgi İşlem Merkezinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması. Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili olarak ( Sertifikalann bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) ; Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak,Radyoloji İşletim Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Laboratuar İşletim Sistemi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Teknik Servis Uzmanlığı, Veritabanı Uzmanlığı, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikalarına sahip olmak. ( Sertifikalann bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) ” Laboratuar İşletim Sistemi ve Cihaz Entegrasyonları” ve “Radyoloji İşletim Sistemi, Analiz, Altyapı ve Eğitimleri” konularında deneyimli olduğunu belgelemek.
Büro Personeli 1 Üniversitelerin İktisat Lisans Programlarından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl Üniversite Hastanelerinin Depo Fatura Kayıt Biriminde çalışmış olmak, ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması. Avicenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili olarak (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.); Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak, Depolama ve Stok Kontrol Eğitim sertifikasına sahip olmak ve aktif olarak kullanabilir olmak. Ağ işletmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Teknik Servis Uzmanlığı, Veritabanı Uzmanlığı Sertifikalarına sahip olmak. (Sertifikaların bu ilanın tarihinden daha önce alınmış olması gereklidir.) Depolama ve Stok Kontrol Bilgi Sistemi konusunda deneyimli olduğunu belgelemek.
Diğer Sağlık Personeli (Laboratuvar Teknisyeni) 1 Meslek Liselerinin Labaratuvar Bölümü Mezunu olmak. En az 100 (yüz) hastaya ameliyat sırasında nöromonitorizasyon (IONM) uygulamalarına katıldığını belgelendirmek. En az 2 (iki) yıl EMG ve ürodinami laboratuarlannda çalışmış olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık eğitimi ile ilgili lisans Programlarından mezun olmak, Polisomnografi laboratuarında en az 1 yıl çalışmış olmak, Uyku teknisyenliği sertifikası sahibi olmak.
Tekniker (Elektronik Teknikeri) 1 Meslek Yüksek Okullarının Elektronik Bölümü Mezunu olmak Tıbbi cihazların bakım ve onarımında En az 2 yıl tecrübeli olmak.
Teknikeri ( Biomedikal Teknikeri) 1 Elektronik Meslek Lisesi üzerine Onlisans yapmış olmak. Tıbbi cihazların bakım ve onarımında En az 2 yıl tecrübeli olmak.

NOT : Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1- Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2- Önlisans mezunları için 2012 KPSS B Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3- Ortaöğretim mezunları için 2012 KPSS B Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.personel.gazi.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1- 2012 KPSS gurubu sınav sonuç belgesi

2- Başvuru Formu (www.gazi.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Diğer Belgeler (Yukarda anılan Sertifikalar ve İlgili alanlarda Tecrübeli olduğunu gösterir belgeler,)

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres : Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Tel: 0312-202 24 07-08-09-10-11


18
Ara 11

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Hastane) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ün< maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşm li Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, 2010-KPSS (B) grut puanıesas alınmak suretiyle, personel alınacaktır

B) GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2010- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve lisans mezunları için 2010-KPSSP3 puan türünden, onlisans mezun için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sö leşmesi esaslarına aykırıhareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içeı sinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itib ren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddi aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

1- EBE POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim kurumlarının Ebelik lisans programından mezun olmak.

2- TEKNİKER POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi onlisans programından mezun olmak.

2- En az 6 yıl fiilen çalışmışlık tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

3- En az 7 ayrı tıbbi cihaz bakımı konusunda tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

3- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (FİZYOTERAPİST) POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

4- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (LABORANT) POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kimya Meslek Lisesinden mezun olmak,

2- Tıbbi Laboratuarda en az 6 yıl fiilen çalışmışlık tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

C) EBE, TEKNİKER VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2′nci maddesinin (b) bendi gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav y pılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerle: me,” denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapılacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

E) BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecel başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Ba kanlığı’na başvuracaklardır.

2- Eksik belge ile veya süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

F) SONUÇ

Sonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecek, göreve başlamaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır


13
Eki 11

Diyarbakır Orduevi Personel Alımı 2011

 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
T.C.ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 21 Ekim 2011
Yayınlanma Tarihi : 12 Ekim 2011Genel Şartlar ve Notlar

GENEL ŞARTLAR; – Adayların; en az İlköğretim (1997 öncesi 5 yılllık ilkokul mezunları dahildir) mezunu olması gerekmektedir. Noterce kura çekimi 01 / 11 /2011 tarihinde saat 14:30′da Diyarbakır Orduevi Müdürlüğü Konferns Salonu?nda yapılacak, isteyenler çekilişi izleyebilecektir. Kura sonucu belirlenen asil ve yedek adayların listesi, istenen belgeler ve mülakat tarihi Diyarbakır Orduevi Müdürlüğü tarafından adaylara tebliğ edilecektir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki eğitim belgesi vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işlem yapma hakkı saklıdır.- Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli başvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın veya kura yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanamaz. -Kamu kurum ve kuruluşlarının Sürekli (Daimi), Geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Diyarbakır İli dahilinde ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecektir. ÖZEL ŞARTLAR: Yaş pasta, Kuru Pasta, Açma, Poğaça, Simit vb. unlu mamüller yapabilecek beceriye sahip olmak.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :BİSMİL, ÇERMİK, ÇINAR, ÇÜNGÜŞ, DİCLE, DİYARBAKIR MERKEZ, ERGANİ, HANİ, HAZRO, KULP, LİCE, SİLVAN, EĞİL, KOCAKÖY, SUR, YENİŞEHiR/DiYARBAKIR, KAYAPINAR, BAĞLAR

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Deneme Süreli

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
T.C.ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 21 Ekim 2011
Yayınlanma Tarihi : 12 Ekim 2011Genel Şartlar ve Notlar

GENEL ŞARTLAR; – Adayların; en az İlköğretim (1997 öncesi 5 yılllık ilkokul mezunları dahildir) mezunu olması gerekmektedir. Noterce kura çekimi 01 / 11 /2011 tarihinde saat 14:30′da Diyarbakır Orduevi Müdürlüğü Konferns Salonu?nda yapılacak, isteyenler çekilişi izleyebilecektir. Kura sonucu belirlenen asil ve yedek adayların listesi, istenen belgeler ve mülakat tarihi Diyarbakır Orduevi Müdürlüğü tarafından adaylara tebliğ edilecektir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki eğitim belgesi vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işlem yapma hakkı saklıdır.- Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli başvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın veya kura yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanamaz. -Kamu kurum ve kuruluşlarının Sürekli (Daimi), Geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Diyarbakır İli dahilinde ikamet edenlerin müracaatları kabul edilecektir. ÖZEL ŞARTLAR: Temiz su ve atık su tesisatı bakım ve onarım işleri yapabilecek beceriye sahip olmak. Tercihen bu alanlarda Ustalık ve Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Sıhhi Tesisatçı Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :BİSMİL, ÇERMİK, ÇINAR, ÇÜNGÜŞ, DİCLE, DİYARBAKIR MERKEZ, ERGANİ, HANİ, HAZRO, KULP, LİCE, SİLVAN, EĞİL, KOCAKÖY, SUR, YENİŞEHiR/DiYARBAKIR, KAYAPINAR, BAĞLAR

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Deneme Süreli

05
Eki 11

Hatay İskenderun Subay Orduevi Resepsiyonist, Beden İşçisi ve Garson Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un İSKENDERUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

İSKENDERUN SUBAY ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2011
Yayınlanma Tarihi : 05 Ekim 2011, Sayı : 1009197

Genel Şartlar ve Notlar

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurumunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.Taleplerde 2010 KPSSP94 puanı olan adaylarınbaşvuruları kabul edilecektir.Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu,vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını talebi veren kamu kurumuna ibraz etmek zorundadır.Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılacaktır.Önceliklilerden müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen,işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi, geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Garson (Servis Elemanı) Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINÖZÜ, DÖRTYOL, HASSA, HATAY MERKEZ, İSKENDERUN, KIRIKHAN, REYHANLI, SAMANDAĞI, YAYLADAĞ, ERZİN, BELEN, KUMLU

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 4
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 


 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un İSKENDERUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

İSKENDERUN SUBAY ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2011
Yayınlanma Tarihi : 05 Ekim 2011, Sayı : 1009155

Genel Şartlar ve Notlar

NOT:ALINACAK OLAN İŞÇİ ORDUEVİ MUTFAĞINDA BULAŞIKÇI OLARAK ÇALIŞTIRILACAKTIR. KURA TARİHİ:27.10.2011 SAAT:14:00

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Beden İşçisi (Genel) Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINÖZÜ, DÖRTYOL, HASSA, HATAY MERKEZ, İSKENDERUN, KIRIKHAN, REYHANLI, SAMANDAĞI, YAYLADAĞ, ERZİN, BELEN, KUMLU

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 


 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un İSKENDERUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

İSKENDERUN SUBAY ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2011
Yayınlanma Tarihi : 05 Ekim 2011, Sayı : 1009153

Genel Şartlar ve Notlar

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurumunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.Taleplerde 2010 KPSSP93 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu,vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını talebi veren kamu kurumuna ibraz etmek zorundadır.Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılacaktır.Önceliklilerden müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen,işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi, geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Resepsiyonist Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Önlisans
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINÖZÜ, DÖRTYOL, HASSA, HATAY MERKEZ, İSKENDERUN, KIRIKHAN, REYHANLI, SAMANDAĞI, YAYLADAĞ, ERZİN, BELEN, KUMLU

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

03
Eki 11

Sağlık Bakanlığı Mali Analiz Yazılım Uzmanı Alımı 2011

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ve SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİNDE BULUNAN POZİSYON İÇİN İLAN

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında DünyaBankası’ dan ikraz temin etmiştir. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, istihdam etmek üzere aşağıdaki pozisyonda personel alacaktır. “Mali Analiz çalışmaları için Yazılım Uzmanı” (1 kişi) Bu pozisyonlar için gerekli şart, koşul ve nitelikler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen web-sayfalarımızı ziyaret ediniz: www.sgb.saglik.gov.tr ve www.saglik.gov.tr Özgeçmişlerin teslimi için son başvuru tarihi 17.10.2011 saat 18.00′dir.


28
Eyl 11

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 2 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3′ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Unvanı Adedi Derecesi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Öğrenim durumu
GİH İtfaiye Eri 2 11 K/E KPSSP93 65 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulmezunu veya fakültelerin itfaiyecilik ve yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma,Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından mezun olmak

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanısıra;

1)Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ite kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

3)İtfaiye Eri sınavının yapılacağı günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4)2010 yılı Kpss sınavına girmiş önlisans sınav sonucunda en az 65 puan almış olmak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 10/10/2011 tarihinde başlayacak ve 11/10/2011 tarih, mesai bitiminde sona erecektir.

Sınava çağrın adaylar Sınav Giriş Belgelerini Yazı İşleri Müdürlüğünden alacaklardır.

Başvurular Şuhut Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1)Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecektir.)

2) KPSS Sonuç Belgesi örneği

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) Erkek adayların Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.

7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8) Devlet Hastanelerinden veya sağlık ocaklarından alınmış onaylı boy kilo tespit formu, onaylı olmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANİ:

Sınav Şuhut Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği Merkez/Şuhut adresinde 14/10/2011 günü saat 10.00′da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilemediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.

SINAV SEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

2)Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

3)Kurum sınavı başarı puanı, dayanıklılık testi ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

4)Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

5)Sınav sonuçları (www.suhut.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

6)Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından basan sırasına göre atama yapılır.

7)Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadroya, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde alıp almama hakkına sahiptir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.


23
Eyl 11

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2011

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

 

 

Bu Kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Subay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği, kurum olarak bizi seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

2011

 

SON BAŞVURU TARİHİ : 20 Ekim 2011

(20 EKİM 2011 TARİHİNDEN SONRA GELEN MÜRACAATLAR GEÇERSİZDİR)

 

 

(PARA İLE SATILAMAZ)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

 

 

 

 

 

 

2011 YILI SÖZLEŞMELİ SUBAY

ALIMLARI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE !

 

1. SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZU SINAV SONUÇLARI ELİNİZE GEÇİNCEYE KADAR SAKLAMANIZ YARARINIZA OLACAKTIR.

3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

 

1. YASAL DAYANAK :

 

4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun’a dayanılarak en az dört yıllık fakülte ve yüksek okulları bitiren bayan ve erkeklerden Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli subay alımı yapılmaktadır.

 

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI :

 

a. Sözleşme : Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sözleşmeli subay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

 

b. Ön Sözleşme : TSK birlik, karargah, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

 

c. Sözleşmeli Subay Adayı : Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.

 

ç. Sözleşmeli Subay : Kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaydır.

 

d. Askeri Eğitim : Sözleşmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

 

3. ALIM YAPILACAK BRANŞLAR :

 

Sıra Nu. Branşlar Kaynaklar (Erkek ve Bayan) Kontenjan
1 Sahil Güvenlik a. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, b. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği , lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak 17
2 İkmal a. İktisat, b. İş İdaresi, c. İş İdaresi ve İktisat, ç. İşletme, d. İşletme Bilgi Yönetimi, e. İşletme Enformatiği, f. İşletme Mühendisliği, g. İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği, ğ. İşletme-Ekonomi/İşletme-İktisat, h. Lojistik Yönetimi, ı. Maliye, i. Maliye-Muhasebe, j. Muhasebe, k. Muhasebe Bilgi Sistemleri, l. Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim, m. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, n. Muhasebe-Finansman, o. Muhasebe-İşletme Öğretmenliği, ö. Yönetim Bilimleri, p. Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak 3
3 Bilgisayar Mühendisi a. Bilgisayar Mühendisliği, b. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, c. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak 1

4. ARANILAN GENEL KOŞULLAR :

 

 

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar :

 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

(2) En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

 

(3) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.

 

(4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

 

(5) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

 

(6) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

 

(7) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.

 

(8) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sözleşmeli subay olarak alınmaz. Ancak, askerliğini yedek subay veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş (Çavuş veya Onbaşı) olarak yapanlardan terhis edilenler veya askerlik hizmetini yapmakta olanlar sözleşmeli subay olabilirler.

 

b. Öğrenim ile İlgili Koşullar :

 

(1) Alım yapılacak branşlara göre kaynak olarak belirlenen okullardan mezun olmak.

 

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak.

 

c. Yaş, Boy ve Kilo İle İlgili Koşullar :

 

(1) Son müracaat tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak.

 

(2) Erkekler için en az 169 cm., bayanlar için en az 164 cm. boyunda olmak ve erkekler için Sayfa-14’de, bayanlar için Sayfa-15’de belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

 

ç. Özel Koşullar :

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi almaları zorunludur.

 

5. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

 

a. Mezun olduğu üniversiteden alınan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tıpkıçekimi.

 

b. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nca onaylı denklik belgesinin tıpkıçekimi.

 

c. Varsa lisans üstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin tıpkıçekimi.

 

ç. Halen yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar için Sayfa-16’da yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

 

d. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için Sayfa-17’de yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

 

e. Kısa dönem erbaşlar için Sayfa-18’de yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

 

f. Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği Sayfa-19’da yer alan dilekçe.

 

g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan adaylar için örneği Sayfa-20’de yer alan dilekçe (Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Açabilir.” ibareli olarak gönderilecektir.).

 

ğ. Kendisi, anne, baba ve kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya tıpkıçekimi.

 

h. Son 3 ay içinde çektirilmiş, son halini gösterir 4 adet 4,5x6cm. ebadında renkli vesikalık fotoğraf.

 

NOT : 1. Sayfa-19 ve 20’de bulunan dilekçe örneklerine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

 

2. Başvuru belgeleri, aday müracaatlarının kabul edilmemesi veya alım aşamalarının herhangi bir aşamasında elenmeleri durumunda geri iade edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylar; diploma, öğrenim denklik, yüksek lisans/doktora mezuniyet belgelerinin asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir.

 

6. BAŞVURU YÖNTEMİ :

 

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 12 Eylül – 20 Ekim 2011 tarihleri arasında postayla veya şahsen “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK:418 Yeni Liman 07050 / ANTALYA” adresine yapacaklardır. 20 Ekim 2011,

saat 17:00’dan sonra Komutanlığımıza ulaşacak posta ve başvurulara işlem yapılmayacaktır.

 

b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

 

c. Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 25 EKİM 2011tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının “www.sgk.tsk.tr” internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

7. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

 

a. Ön kayıtları yapılarak Sahil Güvenlik K.lığının internet sayfasında başvurularının kabul edildiği tebliğ edilen adaylar sırasıyla;

 

(1) Sahil Güvenlik sınıfı için sözel ve sayısal yetenek sınavlarına, İkmal ve Mühendis sınıfları için genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

 

(2) Fiziki yetenek testlerine,

 

(3) Mülakata (Mülakata ilave olarak Kişilik Testi, yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için “Makale Yazılması” ve Liderlik özelliklerinin ölçülebilmesi için “Lidersiz Grup Tartışması” uygulamaları yapılacaktır. Sonuçlar mülakata veri olarak kullanılacaktır.),

 

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkez/merkezler bilahare duyurulacaktır.

 

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

 

8. YAZILI SINAVLAR :

 

a. Sahil Güvenlik sınıfı için müracaat eden adaylara 50 sözel yetenek, 50 sayısal yetenek; İkmal ve Bilgisayar Mühendisliği için müracaat eden adaylara 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

 

b. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 oranında puan kırılır.

 

c. Genel kültür sorularının konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

(1) Türkçe

(2) İnkılap Tarihi

(3) Atatürkçülük (Türk Devlet ve Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat ile İlke ve İnkılapları)

(4) Milli Coğrafya

(5) T.C. Anayasası

(6) Lozan Antlaşması

(7) Montrö Sözleşmesi

(8) 1947 Paris Sözleşmesi

(9) Birleşmiş Milletler

(10) NATO

(11) Aktüel Konular

 

ç. Meslek bilgisi sınavları, mühendis sınıfına müracaat eden adayların kendi branşlarında öğrenim gördükleri müfredat programlarından yapılacaktır. İkmal sınıfına müracaat eden adaylara, meslek bilgisi sınavında lisans düzeyinde işletme ve iktisat müfredat programlarından uygun sorular sorulacaktır.

 

d. Sahil Güvenlik sınıfına müracaat eden adaylara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) benzeri bir sınav yapılacaktır.

 

e. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

 

f. Değerlendirme sonucunda; genel kültür/sözel yetenek sınavından 50 puan üzerinden 30 puan ve daha yukarı, sayısal yetenek/meslek bilgisi sınavından 50 puan üzerinden 35 puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı not alanlar başarılı sayılır ve fiziki yetenek testlerine katılmaya hak kazanırlar.

 

g. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mühendis sınıfı adayların meslek bilgisi sınavında kullanmak üzere hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.

 

9. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER :

 

a. Öz geçmiş,

 

b. Aday Bilgi Formu (sınav sonuçları ile birlikte internette yayınlanacaktır.),

 

c. Yetkili makamlarca (muhtarlık veya noter) onaylanmış, kendisine, annesine, babasına ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti (nüfus cüzdanı fotokopisi noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez, fotoğrafları son üç ay içinde çekilmiş olmayanlar ile fotoğrafsız nüfus cüzdanı sureti getiren adayların müracaatları kabul edilmeyecektir),

 

ç. Bitirdiği okulda okuduğu süre ve dersleri belirten Not Durum Belgesi (Transkript)nin aslı veya noter/öğrenci işlerince onaylı örneği,

 

d. Adayın kendisine ait Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslı (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getirecektir.).

 

 

10. FİZİKİ YETENEK TESTLERİ :

 

a. Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve Sayfa-14/15’tebelirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.

 

b. Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar.

 

c. Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için Sayfa-21’de, bayan adaylar için Sayfa-22’de belirtilmiştir.

 

ç. Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.

 

d. Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dâhil edilmez.

 

e. Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.

 

f. Fiziki yetenek testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

 

g. Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

 

11. MÜLAKAT :

 

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

 

a. Dış görünüm.

 

b. Anlatım Yeteneği.

 

c. Konuşma Düzgünlüğü.

 

ç. Kendine Güveni.

 

d. Askerliğe Uygunluğu.

 

 

 

 

 

12. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

 

a. Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların; genel kültür sınav notu, meslek bilgisi sınav notu ile mülakat notu ortalaması, başarı notunu oluşturur. (Fiziki yetenek değerlendirme testinden alınan puanların genel sıralamaya etkisi yoktur.)

 

b. Başarı notları dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.

 

c. Yapılan fiziki yetenek, genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların sıralamasında;

 

(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

 

(2) Doktora eğitimini tamamlamış olanlara ilave 10 puan verilir,

 

ç. Nihai başarı sıralamasına göre planlı kontenjan kadar adayın temin işlemleri başlatılır.

 

 

13. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI :

 

Sonuçlar adaylara, “http://www.sgk.tsk.tr” internet adresi vasıtasıyla duyurulacaktır.

 

 

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

 

Alımı uygun görülen adaylar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Dikmen Cad. Merasim Sk. Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde Şubat 2012 ayı içerisinde ön sözleşme yapılır.

 

 

15. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

 

a. Sözleşmeli subay adayları Mart – Ağustos 2012 tarihleri arasında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Altınova/YALOVA’da “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ne alınacaklardır.

 

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.

 

c. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

 

16. SÖZLEŞME YAPILMASI :

 

a. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar. Bunlardan, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunları için Sahil Güvenlik sınıfında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli subay nasbedilmeleri sonrasında Deniz Harp Okulu mezunu Sahil Güvenlik sınıfı subaylara verilen Sahil Güvenlik Subay Temel Eğitimi verilerek, altı yıllık sözleşme yapılır.

 

b. Sözleşmeli subay adayları, subaylığa nasıp kararnamelerinin onaylanmasını müteakip 30 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzereTeğmen rütbesiyle subaylığa nasbedilirler.

 

 

17. ATANMA :

 

Sözleşmeli subayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.

 

 

18. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER :

 

“Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ni başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve subay nasbedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur.

 

 

19. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI :

 

a. Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.

 

b. Sözleşme, ilgili sözleşmeli subayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

 

c. Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.

 

ç. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

 

20. SÖZLEŞMENİN FESHİ :

 

a. Sözleşmeli subaylar sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

 

b. Sözleşmeli subay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilebilir:

 

(1) Askerî eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

 

(2) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

 

(3) Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

 

(4) Askerî eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

 

Bunlardan; görevlerini icra ederken veya görevleri dolayısıyla bir saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalanma neticesinde askerî eğitimin üçte birine devam etmeyerek başarısız kabul edilenler, bir kez olmak üzere sonraki dönemde açılacak askerî eğitime planlanırlar. Sonraki dönemde istekli olmaları, aranan sağlık ve diğer niteliklerini korumaları halinde yeniden ön sözleşme yapılarak eğitime alınırlar.

 

c. Sözleşmeli subayların aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilebilir:

 

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak.

 

(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak.

 

(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak.

 

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

 

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

 

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

(c) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden

 

mahkûm olmak.

 

ç. Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askerî mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

 

d. Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.

 

e. Yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

 

f. Sözleşmeli subay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

 

g. Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı’nca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

 

ğ. Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

 

h. İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

 

ı. Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

 

21. MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME :

 

Muvazzaf Subaylığa Geçme Şartları;

 

a. 7-12’nci fiili hizmet yılları içinde olmak,

 

b. Muvazzaf subaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek,

 

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 90 veya daha fazlası olmak,

 

ç. Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak,

 

d. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak ve tespit edilen kontenjana girmek.

 

Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler, subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemeyeceklerdir.

 

 

22. İZİN :

 

Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), mazeret izni, yurtdışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf subaylar gibi yararlanırlar.

 

 

 

 

 

23. MAAŞ :

 

Sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek’inde yer alan EK-VI sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen dokuzuncu derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli hariç, aynen yararlandırılırlar.

 

24. SAĞLANACAK ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL İMKANLAR :

 

a. Resmi “Deniz Subayı” Üniforması,

 

b. Muvazzaf subaylar gibi rütbe terfi imkanı ve mali haklardan yararlanma,

 

c. Kendisinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin askerî hastanelerdeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı,

 

ç. Puan durumuna göre askeri lojmanlardan ve lojman tazminatından istifade etme,

 

d. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) imkanlarından yararlanma (Konut edindirme hizmetleri, borç verme hizmetleri vb. hizmetlerden yararlanma),

 

e. Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,

 

f. Askeri servis araçlarından istifade etme,

 

g. Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre emekli olma hakkı,

 

ğ. Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı görevlere ve toplantılara iştirak ederek yurt içi/yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkanı.

 

 

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFONA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

 

TLF.NO : Tel.Nu.:0 242 259 13 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meslek olarak hem Askerliği, hem de Denizciliği seçtiğiniz için

sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

 

Sizi bu büyük ve onurlu ailenin bir mensubu olarak görmekten mutluluk duyarız.

 

 

ERKEK ADAYLARDA ARANAN BOY- KİLO STANDARTLARI

BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

BAYAN ADAYLARDA ARANAN BOY- KİLO STANDARTLARI

BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
164 51 69
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 75
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93
191 69 94
192 70 95
193 70 96
194 71 97
195 72 98
196 72 99
197 73 100
198 74 101
199 75 102
200 76 104
201 76 105
202 77 106
203 78 107
204 79 108
205 79 109
206 80 110
207 81 111
208 82 112
209 83 113
210 83 114

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

 

 

 

 

KENDİSİNİN FOTOĞRAFI

 

 

 

EŞİNİN FOTOĞRAFI

 

 

GÖREVİ :

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

SİCİL NUMARASI :

NASBI :

T.C.KİMLİK NO :

 

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

 

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Yedek subay hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır ?
2. Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
3. Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?
4. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?
5. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?
6. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?
7. Sözleşmeli subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
8. Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği
9. Güvenilme ve sadakat durumu
10. Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi
11. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketi
12. Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu
13. Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği
14. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
15. Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
16. Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu
17. Sözleşmeli subay olarak alınmasının uygun olup olmadığı ?
İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

NOT : 1. Niteliklerden 1-7 nolu niteliklere “Evet / Hayır”, 8-16 nolu niteliklere “Çok

İyi/İyi/Orta/Zayıf”, 17 nolu niteliğe “Uygundur / Uygun Değildir” şeklinde cevap verilir.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi, varsa ilave görüşler nitelik belgesine eklenir.

3. Doldurduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

 

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

 

 

 

KENDİSİNİN FOTOĞRAFI

 

GÖREVİ :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIFI :

BRANŞI :

SİLAHLI KUVVETLERE

 

 

 

EŞİNİN FOTOĞRAFI

GİRİŞ TARİHİ :

AYLIK DERECE VE

KADEMESİ :

BULUNDUĞU DERECEYE

YÜKSELİŞ TARİHİ :

SİCİL NUMARASI :

T.C.KİMLİK NO :

 

 

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu
2. Askeri tavır ve hareketi
3. İtaati
4. Görevde sabır ve tahammülü
5. Sadakat ve bağlılığı
6. Tektik ve etraflıcı inceleme merakı
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9. Kesin hüküm
10. Dolduranın Adı, Soyadı Rütbesi İmzası ve Tarih

NOT : 1. Sorular 1 nci, 2 nci ve 3 ncü sicil üstleri tarafından (Çok iyi, iyi orta, zayıf)

şeklinde açık olarak cevaplandırılır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenir.

3. Kesin Hüküm : (Subaylığa layıktır veya değildir.) şeklinde yazılır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

 

 

 

 

 

 

KISA DÖNEM ERBAŞ İÇİN NİTELİK BELGESİ

 

 

 

EŞİNİN

FOTOĞRAFI

 

 

 

KENDİSİNİN

FOTOĞRAFI

 

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

MEMLEKETİ :

TERTİBİ :

T.C.KİMLİK NO :

 

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir ?
2. Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir ?
3. Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır ?
4. Güvenilir ve sadakatli midir ?
5. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?
6. Görevinde sorumluluğu benimser mi ?
7. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur ?
8. Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır ?
9. Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur ?
10. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır ?
11. Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur ?
12. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?
13. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?
14. Sözleşmeli subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

</B>

AÇIKLAMA: 1. 1-13’üncü niteliklere Evet/Hayır şeklinde, 14’üncü niteliğe uygundur/uygun değildir şeklinde cevap verilir.

2. Varsa ilave görüşleri Ek olarak gönderilir.

3. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili sicil üstleri;

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

 

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2011 yılı sözleşmeli subay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

 

2. (NOT)…. sınıf/branşından sözleşmeli subay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini, arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

 

EKLER:

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

 

ADRES:

 

TLF.NO:

 

BAŞVURU BİLGİLERİ

 

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

 

2. DOĞUM TARİHİ : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

 

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ :

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm adı :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

 

4. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ: (Bu bölümü; lisansüstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

 

5. TERHİS/ASKERLİK BİLGİLERİ: (Bu bölümü sadece askerlik görevi devam eden veya askerlik görevini tamamlamış erkek adaylar dolduracaktır.)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Sınıf/Rütbe :

c. Sicil No :

d. Terhis tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

 

NOT : Dilekçenin ikinci maddesinde bulunan boşluğa lisans dalı mezuniyetinize göre müracaat edeceğiniz Sahil Güvenlik, İkmal ve Bilgisayar Mühendisi sınıf/branşından birini yazınız.

 

 

 

TSK’DA GÖREV YAPAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

 

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2011 yılı sözleşmeli subay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

 

2. (NOT) …. sınıf/branşından sözleşmeli subay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini arz ederim.

 

 

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER :

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

 

ADRES :

(Yazışma adresleri posta kodu ile birlikte yazılacaktır)

 

TLF.NO :

(GSM ve ev telefon numaraları yazılacaktır)

 

 

BAŞVURU BİLGİLERİ

 

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

 

2. DOĞUM TARİHİ :

(gün, ay ve yıl olarak)

 

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm Adı :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

 

4. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ

(Bu bölümü; lisans üstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

 

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

 

5. ASKERLİK BİLGİLERİ

(Askerlik görevini yapan adayların bilgileri yazılacaktır)

 

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Birliği :

c. Sınıf/Rütbe :

ç. Sicil No :

 

NOT : Dilekçenin ikinci maddesinde bulunan boşluğa lisans dalı mezuniyetinize göre müracaat edeceğiniz Sahil Güvenlik, İkmal ve Bilgisayar Mühendisi sınıf/branşından birini yazınız.

 

 

 

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
TEKRAR 1 2 3 SÜRE DK. 1 2 3 SÜRE DK. 1 2 3 TEKRAR 1 2 3
40 100 12.00 100 17.20 28 40 52 40 100
39 98 12.10 97 17.30 26 38 50 39 98
38 96 12.20 94 17.40 24 36 48 38 96
37 94 12.30 91 17.50 22 34 46 37 94
36 92 12.40 88 18.00 20 32 44 36 92
35 90 100 1250 85 18.10 18 30 42 35 90 100
34 88 97 13.00 82 100 18.20 16 28 40 34 88 97
33 86 94 13.10 80 96 18.30 14 26 38 33 86 94
32 84 92 13.20 77 94 18.40 12 24 36 32 84 92
31 82 90 13.30 73 92 18.50 10 22 34 31 82 90
30 80 88 13.40 70 90 19.00 8 20 32 30 80 88
29 78 86 13.50 68 87 19.10 6 18 30 29 78 86
28 76 84 14.00 66 84 19.20 4 16 28 28 76 84
27 74 82 14.10 64 80 19.30 2 14 26 27 74 82
26 72 80 14.20 62 78 19.40 0 12 24 26 72 80
25 70 78 100 14.30 60 75 100 19.50 10 22 25 70 78 100
24 68 76 97 14.40 59 72 97 20.00 8 20 24 68 76 97
23 66 74 94 14.50 58 70 94 20.10 6 18 23 66 74 94
22 64 72 91 15.00 56 68 91 20.20 4 16 22 64 72 91
21 62 70 88 15.10 54 66 88 20.30 2 14 21 62 70 88
20 60 68 85 15.20 52 64 85 20.40 0 12 20 60 68 85
19 58 66 82 15.30 50 62 82 20.50 10 19 58 66 82
18 56 64 80 15.40 48 60 80 21.00 8 18 56 64 80
17 54 62 77 15.50 46 58 76 21.10 6 17 54 62 77
16 52 60 74 16.00 44 56 73 21.20 4 16 52 60 74
15 50 58 72 16.10 42 54 69 21.30 2 15 50 58 72
14 47 56 70 16.20 40 52 66 21.40 0 14 47 56 70
13 44 54 68 16.30 38 50 63 21.50 13 44 54 68
12 40 50 66 16.40 36 48 60 22.00 12 40 50 66
11 38 48 64 16.50 34 46 58 22.10 11 38 48 64
10 35 46 60 17.00 32 44 56 22.20 10 35 46 60
9 32 44 55 17.10 30 42 54 22.30 9 32 44 55
8 29 40 50 22.40 8 29 40 50
7 26 35 45 NOT : MEKİK HAREKETİ AYAK BİLEKLERİ TUTULARAK YARDIMLI YAPILDIĞINDA BU HAREKETTEN ALINAN NOT 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR. 7 26 35 45
6 23 30 40 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

1’inci grup; 17-25 yaş, 2’nci grup; 26-30 yaş, 3’üncü grup; 31-35 yaş.

 

 

 

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
TEKRAR 1 2 3 SÜRE 1 2 3 SÜRE 1 2 3 TEKRAR 1 2 3
20 100 18.00 100 23.50 30 42 54 20 100
19 98 18.10 98 24.00 28 40 52 19 98
18 96 18.20 96 24.10 26 38 50 18 96
17 94 100 18.30 94 24.20 24 36 48 17 94 100
16 92 98 18.40 92 24.30 22 34 46 16 92 98
15 90 96 18.50 90 24.40 20 32 44 15 90 96
14 85 94 100 19.00 88 100 24.50 18 30 42 14 85 94 100
13 80 92 97 19.10 86 98 25.00 16 28 40 13 80 92 97
12 75 90 95 19.20 84 96 25.10 14 26 38 12 75 90 95
11 70 85 92 19.30 82 94 25.20 12 24 36 11 70 85 92
10 65 80 90 19.40 80 92 25.30 10 22 34 10 65 80 90
9 60 75 84 19.50 78 90 25.40 8 20 32 9 60 75 84
8 55 70 80 20.00 76 88 100 25.50 6 18 30 8 55 70 80
7 50 65 75 20.10 74 86 98 26.00 4 16 28 7 50 65 75
6 45 60 70 20.20 72 84 96 26.10 2 14 26 6 45 60 70
5 40 50 60 20.30 70 82 94 26.20 0 12 24 5 40 50 60
4 30 40 50 20.40 68 80 92 26.30 10 22 4 30 40 50
3 20 30 40 20.50 66 78 90 26.40 8 20 3 20 30 40
2 10 15 20 21.00 64 76 88 26.50 6 18 2 10 15 20
1 5 10 15 21.10 62 74 86 27.00 4 16 1 5 10 15
21.20 60 72 84 27.10 2 14
21.30 58 70 82 27.20 0 12
21.40 56 68 80 27.30 10
21.50 54 66 78 27.40 8
22.00 52 64 76 27.50 6
22.10 50 62 74 28.00 4
22.20 48 60 72 28.10 2
22.30 46 58 70 28.20 0
22.40 44 56 68 28.30
22.50 42 54 66 28.40
23.00 40 52 64 28.50
23.10 38 50 62 29.00
23.20 36 48 60 29.10
23.30 34 46 58 2920
23.40 32 44 56

NOT: Mekik hareketi, ayak bilekleri tutularak yardımlı yapıldığında bu hareketten alınan nottan;

 

1’İNCİ GRUP : 17-25 YAŞ 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN,

2’NCİ GRUP : 26-30 YAŞ 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN,

3’ÜNCÜ GRUP: 31-35 YAŞ 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR.


21
Eyl 11

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 2 (iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

HEMŞİRE 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik, Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik bölümlerinin birinden mezun olmak; Üniversite Hastanelerinin veya Eğitim veAraştırma Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde ve Ürojinekolojı Polikliniği’nde belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl çalışmış olmak.

DİYETİSYEN 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans programı mezunu olmak.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için (Hemşirelik pozisyonunda) KPSSP94 ve lisans mezunları için (Diyetisyen pozisyonunda) KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

II.BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

4- 1 adet fotoğraf

5 – Hemşire pozisyonuna başvuracak adaylar için; Üniversite Hastanelerinin veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde ve Ürojinekoloji Polikliniğinde çalışmış olduğunu gösterir belge ile Abant izzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir,ilan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.


17
Eyl 11

Şanlıurfa Hilvan SYDV Personel Alımı 2011

T.C. HİLVAN KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

KURUM DIŞI DAİMİ İŞÇİ TALEP FORMU

İŞYERİ BİLGİLERİ

İşyeri Adı :HİLVAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Adresi :HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 HİLVAN

Telefon : 414 6812336-4146812005 Faks : 414 6812122

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı : 1

Başvuru Tarihleri : 15.09.2011 – 26.09.2011

Başvuru adresi : HİLVAN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

İrtibat Kişisi : Vakıf müdürlüğü/Emel SAYİK Telefon : 414.6812336

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Yer : HİLVAN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Tarih : 27.09.2011 Saat : 10.00

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı/Pozisyon : SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ İstenen Meslek : SOSYAL İNCELEME GÖREVLİSİ

Deneyim süresi : 6 AY

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Süresi : SÜRESİZ

Çalışma Saatleri : 8 SAAT

Çalışma Adresi : HİLVAN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak Üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, Dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti Kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım Satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü Bulunmamak,

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

8) KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.

Özel Koşullar

Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak. Kamu Yönetimi, İktisat Fakültesi, Maliye, İşletme bölümleri veya 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak İhtiyaç duyulması halinde, yabancı dil bilmek, bilgisayar programlarını çok iyi kullanabilmek.

Şanlıurfa’da ikamet ediyor olmak.

1. Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler (7 ve 8 maddede istenen belgeler sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir) ile birlikte Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Hilvan Kaymakamlığı) şahsen 26.08.2011 günü saat 17.00’ye kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenler sınavı kazanmış olsalar bile sözleşme imzalanmayacaktır.

3. İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 27.09.2011 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları değerlendirirken öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecektir, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.

4. Mülakat sınav komisyonu tarafından saat 11.00’de gerçekleştirilecek olup en yüksek puanı alan 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.

5. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri ve verilebilecektir.

Başvuru Dilekçesi ekinde;

- Özgeçmiş

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (Sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

- Nüfus cüzdanı sureti

- 1 Adet vesikalık fotoğraf

- Askerlik terhis veya tecil belgesi

- Varsa iş deneyim belgeleri

- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair sağlık kurulu Raporu (Sınavı kazanan adaylardan sınavdan sonra istenecektir)

- Sabıka kaydı

Adı Soyadı : Ali YILMAZ

Ünvanı : Kaymakam/Vakıf Başkanı

İmzası :


15
Eyl 11

Mersin Kuskan Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

Mersin Kuskan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi)

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ.


14
Eyl 11

Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2011

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

I) Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten (başvuru yaptığı alanda) en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı DilBilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Muafiyet :

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” ‘in yürürlüğe girdiği tarihte (19.03.2010) yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,merkezi sınav şartı aranmaz.

b) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Dilekçe (Başvuru dilekçesi http://personel.amasya.edu.tr/form.asp adresinden temin edilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 2 adet fotoğraf

- ALES belgesi fotokopisi

- KPDS/ÜDS belgesi fotokopisi

- Lisans diplomasının noter onaylı sureti (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

- Lisans not durum belgesi (Transkript)

- Çalışma Belgesi (Web Tasarımı Konusunda çalışmalar yaptığını gösterir belge)

- Erkek adaylar için askerlik belgesi

Yukarıdaki başvuru şekli ve eklenecek evraklarda eksiklik olduğu tespit edildiğinde müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Ataması yapılamayan adayların evrakları iade edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ :

Başvurular şahsen veya posta ile Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne İlan süresi içinde ulaştırılacaktır. İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak, Web Tasarım konusunda belgelendirmek kaydiyla 2 yıl tecrübeli olmak ve Web Programlama bilgisine sahip olmak. Uzman 1 27 Eylül 2011
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme,Elektronik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak,Network uygulamaları konusunda belgelendirmek kaydıyla 2 yıl tecrübeli olmak Uzman 1 27 Eylül 2011

16
Ağu 11

Kocaeli Kandıra Öğretmenevi Kazan Ateşçisi Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

KANDIRA ÖĞRETMENEVİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 25 Ağustos 2011
Yayınlanma Tarihi : 16 Ağustos 2011

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; – Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internetadresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işlemininiptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlemyapma hakkı saklıdır. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar,eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. – Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. AYRICA, TALEPTE İSTENEN DİĞER ŞARTLAR:KALORİFERCİ BELGESİNE SAHİP OLMAK, GECE ÖĞRETMEN EVİNDE YATABİLECEK DURUMDA OLMAK, EN AZ 3 YIL İŞ TECRÜBELİ OLDUĞUNU BELGELEMEK,

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Kazan Ateşçisi Kurstan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi İlköğretim

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :GEBZE, GÖLCÜK, KANDIRA, KARAMÜRSEL, KOCAELİ MERKEZ, KÖRFEZ, DERİNCE, İZMİT, KARTEPE, BAŞİSKELE, DARICA, DİLOVASI, ÇAYIROVA

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

10
Ağu 11

Ordu Tepealan Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

ORDU İLİ TEPEALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

21 Ekini 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayılan belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

ADEDİ SINIFI KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ CİNSIYETİ ÖĞRENİM DURUMU

1 G.İ.H. İtfaiye Eri 11 E-K Lisans Mezunu Olmak

l G.İ.H. itfaiye Eri 11 E-K Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak

ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddcsınin(A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

b) İtfaiye Eri Sınavının yapılacağı tarih olan, 18/08/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d)Tartılma ölçülme aç karına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde cn az 1.67 M boyunda, kadınlarda en az 1.60 M boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla olmamak.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlerına (KPSS) girmi», KPSS’tcrden lisans memnu adaylar için (KLPSSP3) 60 puan ve ortaöğtıtim mezunu «taylar için (KPSSP94) 60 ve ozeı i puan almış olmak

SINAVA BAŞVURU

Başvuru süresi 11/08/2011 Perşembe günü başlayıp. 11/08/2011 Perşembe günü mesai bitiminde (17:00) sona crecektir. Başvurular, Tepealan Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Telefon, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV YERt VE ZAMANI :

Sınav Tepealan Belediye Başkanlığı Binası Toplantı Salonu Korgan/ORDU adresinde 18/08/2011 günü saat 10.00′dn sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 18/08/2011 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

l- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecektir.) îş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki bölgeler eklenecektir.

2-KPSS Sonuç Belgesi aslı veya fotokopisi

3-Nüftıs Cüzdan, fotokopisi (T.C.Kimlik No’lu)

4–Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf (l adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır)

5-Öğrenim durumlarını gösterir belge aslı veya fotokopisi

6- Boy ve kilo tespitine ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınan rapor

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

SINAV KONULARI

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b- Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi.

c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar,

e- İtfaiye Yönetmeliği

d-Dayanıklılık testi

DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacAk olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tara puan üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınavdan 70 puanm altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sınavı kazananlar Belediye itan panosunâ asılacaktır. Sınavı kazananlar arasında atanacak boş kadro sayısı kadar asil, kadro sayısının yarsı kaciar yedek aday belirlenir. Asil aday göreve başlamaz ise yerine yedek adaylardan sıraya göre ataması yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve dunun sınava girecck adaylara bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların ataması yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığım suç duyurusunda bulunulur.

İLAN OLUNUR.


01
Tem 11

Mersin Toroslar Sulama Birliği Büro İşçisi Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un TARSUS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. T.C.TOROSLAR SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi: 11.07.2011 Yayınlanma Tarihi: 30.06.2011

Genel Şartlar ve Notlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.Kura tarih saat ve yeri: 20.07.2011 tarihinde saat:10.00 da Toroslar Sulama Birliği Başkanlığı Binası. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir.Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Bu talep daimi olup, ilçe bazında karşılanacaktır. ilköğretim(İlkokul-Ortaokul), lise mezunu olmak. Bu talep Tarsus Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilmiştir
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü
Büro İşçisi
Kişisel Bilgiler
Cinsiyet Yaş Aralığı Boy Aralığı Kilo Aralığı
Kadın - - -
Erkek - - -
Öğrenim Bilgileri
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Kura Bilgileri
Kura Yeri : TOROSLAR SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BİNASI
Kura Tarihi : 20.07.2011
Kura Saat Dilimi : 10:00 – 11:00
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer : Yurtiçi
Tercih Edilen İkamet İlçeleri : ANAMUR ,  ERDEMLİ ,  GÜLNAR ,  MERSİN MERKEZ ,  MUT ,  SİLİFKE ,  TARSUS ,  AYDINCIK/İÇEL ,  BOZYAZI ,  ÇAMLIYAYLA ,  AKDENİZ ,  TOROSLAR ,  YENİŞEHİR ,  MEZİTLİ
İrtibat Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :
Telefon No :
E-Posta :
Diğer Bilgiler
İşveren Türü : Kamu
Toplam Açık İş Sayısı : 1
İş Sözleşmesi Tipi : Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli : Tam Süreli
Sosyal Olanaklar : SÖZLEŞME KARŞILIĞI