02
Eyl 13

Sağlık Bakanlığı Diş Hekimi ve Eczacı Alımı 2013 Eylül

Sağlık Bakanlığı diş tabibi ve eczacı alımı için başvuruları alacak. 4 eylül’de başlayacak başvurular için ilan yayınlandı. Kontenjanlar henüz açıklanmadı yalnız bu açıktan atama kurası. Detaylar ise şöyle:

2013 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 – Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 – Kura yeri ve saati (http://yonetim.sb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden (http://yonetim.sb.gov.tr) yayımlanacaktır.

3 – Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 – Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

e) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar,

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

5 – Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

d) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda halen 4924’lü sözleşmeli çalışanlar başvuramayacaklardır.

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

6 – Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

7 – Özel sağlık tesislerinde çalışanların 28.10.2013 tarihi Pazartesi gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.

8 – Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

9 – Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

10 – Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 – Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

f) Mal bildirim formu,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2 – Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

C) KURA TAKVİMİ

2013 YILI 2.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA

KURA TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

04 Eylül 2013 Çarşamba(başvuru başlangıç tarihi)09 Eylül 2013 Pazartesi

(son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması

2

12 Eylül 2013 Perşembe saat:18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

27 Eylül 2013 Cuma KURA TARİHİ

4

28 Ekim 2013 Pazartesi saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

21
Oca 12

Sağlık Bakanlığı Hukuk Danışmanı Alımı 2012

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA HUKUK DANIŞMANI ALIM İLANI

Görev Unvanı : HUKUK DANIŞMANI

Başvuru Kodu : HUKD

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında SağlıkBakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1 adet) Hukuk Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talepedilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.

KÖO projelerinde şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

İhale dokümanlarının hazırlanmasında danışmanlık,

Uluslararası hukuka göre KÖO sözleşmelerinde ve şartnamelerinde bulunması gereken temel hususlar dokümanını hazırlamak,

KÖO projelerinin genel sürecinde bakanlığa tüm hukuki hususlarda danışmanlıkyapmak,

Konunun hukukla ilgili alanlarında idarece verilecek diğer işleri yapmak,

Mevcut mevzuattaki (5396 ve ilgili yönetmelik) gerekli revizyonlar konusundabakanlığa öneri raporu hazırlamak.

Adayda Aranılan Özellikler Minimum nitelikler şunlardır;

İyi derecede ingilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak.

İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak Seyahate engel durumu bulunmamak,

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak Hukuk firmasında en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak

Kamu Özel Ortaklığı düzenlemeleri ve idari hukuk veya sözleşme hukuku veya AB satın alma direktifleri konularında bilgi sahibi olmak ve bu işdeneyimini belgelemek

Tercihen hastane sektöründe bıigi ve deneyim sahibi olmak.

Çalışma Yeri Ve Zamanı Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 22/02/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

e-mail : kamuozel_db@saglik.gov.tr

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.


21
Oca 12

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2012

Sağlık Bakanlığı Muhasebe Uzmanı Danışmanlığı İlanı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA MUHASEBE UZMANI DANIŞMANLIKHİZMETİ ALIM İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında Dünya Bankası’ndan ikraz temin etmiştir. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlarda personel alacaktır. “Muhasebe Uzmanı Danışmanı” (Tam Zamanlı Bireysel Danışman – 4 kişi) Bu pozisyon için gerekli şart, koşul ve nitelikler hakkında ayrıntılı biigi için lütfen web-sayfalarımızı ziyaret ediniz . www.sgb.saglik.gov.tr ve www.saglik.gov.tr Özgeçmişlerin teslimi için son başvuru tarihi: 06/02/2012 saat 18.00′dır.


11
Ara 11

Sağlık Bakanlığı 7 bin 400 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları

Sağlık Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde 7 bin 400 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS 2011/9 Tercih ve Yerleştirme İşlemleri ile Sağlık Bakanlığı 7.400 sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS 2011/9 Tercih Kılavuzu 12 Aralık 2011 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Başvurular 12-15 Aralık 2011tarihleriarasında 4 gün ÖSYM’nin web sitesinden yapılabilecek.

Adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen kurallara göre, internet üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan en fazla 30 tercih yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı 7.400 sözleşmeli personel alımında KPSS 2011/9 Tercih Kılavuzunda yer alan pozisyonlardan tercih yapabilmek için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan  2010 KPSS Lisans veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılmış olan 2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a girilmiş ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekiyor.

KPSS 2011/9′un 4/B sözleşmeli statüde alım olması nedeniyle KPSS 2011/9′da herhangi bir pozisyona yerleştirilen adaylar, mayıs 2012′de yapılacağını düşündüğümüz kadrolu tercih işlemlerine de başvuru yapabilecekler.

KPSS 2011/9 Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından Memurum.biz’de yer alacak, tercih kılavuzuna göre oluşturulmuş KPSS 2011/9 Tercih Motoru Memurum.biz’de aynı gün adayların kullanımına sunulacaktır.

KPSS 2011/9 Tercih Sonuçlarının başvuru sonuçlarının sona erdiği 15 aralık 2011 tarihinden sonra 1-2 gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz.


22
Eki 11

Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı Alımı 2011

Sağlık Bakanlığı bilişim teknolojileri  danışmanı adı altında 1 adet personel alacaktır.

Görev Unvanı : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANI

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1 adet) Bilişim Teknolojileri Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı

Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetleraşağıda ifade edilmiştir.

- Yapılması planlanan sağlık tesisinin, büyüklüğü, kapasitesi ve özelliklerine göre kullanılacak olan bilişim teknolojileri ihtiyacını belirlemek ve Bakanlığın gereksinimleri doğrultusunda ilgili bilgi sistemlerine entegrasyonunu sağlamak, ilgili projelerin değerlendirmesini yapmak ve sürecin mesleği ile ilgili her aşamasında danışmanlık hizmeti sağlamak,

- Şartname ve sözleşmelerde bilişim teknolojileri ile ilgili kısımlarının hazırlanmasını sağlamak

- Tasarım ve proje aşamasında bilişim teknolojileri ile ilgili gerekli AR-GE çalışmalarını yaparak uygun teknolojilerin belirlenmesi ve uygulanmasınısağlamak

- Sağlık tesisinde uygulanacak olan bilişim teknoloji akreditasyonu. yenileme, tamir ve bakım hususlarında proje çalışmalarına destek olmak.

- Tasarım ve proje aşamasında, diğer danışmanlarla koordineli bir şekilde çalışarak standartların oluşturulmasına katkı sağlamak

- Bilgisayar donanımları, bilgisayar ve çevre birimleri, network sistem tasarım, kurulum ve yönetimleri ile ilgili danışmanlık sağlamak,

- KÖO bünyesinde yapılması planlanan sağlık tesislerinin proje ve işletim safhalarında Sağlık Bilgi, Medikal Görüntüleme. Hasta kayıt ve sağlık kodlama. Sağlık iletişim. Teletıp. konsültasyon ve Akıllı Tıp Karar Destek Sistemlerinden uygulanması gerekli görülenlerle ile ilgili şartname, sözleşme, kurulum ve işletim süreçlerinde gerekli danışmanlık hizmetini sağlamak,

- Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.

Adayda Aranılan özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

- İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak,

- İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak

- Seyahate engel durumu bulunmamak

- Yüksek lisans mezunu olmak (Bilgisayar, Bilgisayar ve Enformatik, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun) Bilişim Sistemleri veya Sağlık Bilişimi alanında doktora yapmış olmak tercih sebebidir

- Sağlık Bilişim veya Teknolojileri ile ilgili alanda, devlette veya özel sektörde, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak

- Hastane bilgi sistemleri, sağlık bilişim standartları (ICD-10, HL7, IHE, DICOM. vb. ) ve tıbbi sınıflandırma sistemleri konularında iş tecrübesine sahip olmak ve yaptığı iş ve çalışmaları belgelemek

- Veri tabanı tasarımı, yönetimi, araçları ve teknolojileri konularında iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve yaptığı iş ve çalışmaları belgelemek

- İşletim sistemleri ve donanım konularında iyi derecede bilgi sahibi olmak

- Sistem geliştirme ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak

Çalışma Yeri ve Zamanı

Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Kamu özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 25/11/2011 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR,

e-mail: kamuozel_db@saglik.gov.tr

YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.


28
Ağu 11

Sağlık Bakanlığı Kurumlar Arası Nakil Yoluyla Memur Alımı 2011

Sağlık Bakanlığı, diğer kurumlarda hali hazırda çalışmış olan akademik personel ve memurlar arasından nakil yoluyla;sağlık personeli, avukat, mühendis, memur, VHKİ, şoför, teknisyen, hizmetli, imam-hatip, gassal alacak. Toplam 414 kadronun yer aldığı bu nakillere 9 Eylül’e kadar başvurulmalı…

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi çerçevesinde 2011 yılı Eylül Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için;

30 Ebe,
115 Hemşire,
5 Laborant,
46 Sağlık Teknisyeni (8 Anestezi, 8 Diyaliz, 10 Laboratuvar, 10 Röntgen, 10 Branşsız)
85 Sağlık Memuru (8 Anestezi, 8 Çevre Sağlığı, 8 Diş , 10 İlk ve Acil Yardım, 10 Laboratuvar, 10 Odyometri, 10 Röntgen, 10 Tıbbi Sekreter, 11 Toplum Sağlığı),
125 Sağlık Teknikeri (10 Branşsız, 8 Anestezi, 8 Diş, 8 Diş Klinik Yardımcısı, 8 Diyaliz, 8 Fizik Tedavi, 15 İlk ve Acil Yardım, 10 Laboratuvar, 10 Odyometri, 5 Patolojik Anotomi,5 Radyoterapi, 10 Röntgen, 10 Tıbbi Sekreter, 10 Ortopedi, ),
10 Biyolog,
10 Çocuk Gelişimci,
10 Sosyal Çalışmacı,
16 Fizyoterapist,
20 Eczacı,
10 Diyetisyen,
6 Avukat,
4 Sosyolog,
10 Psikolog,
8 Odyolog,
8 Sağlık Fizikçisi
3 Mühendis (1 Elektrik/Elektronik,1 İnşaat,1 Makina),
35 Memur,
55 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
25 Şoför,
7 Teknisyen,
10 İmam-Hatip,
10 Gassal ve
10 Hizmetli kadrosunun ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

GENEL BİLGİLER

 

1. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Personel Genel Müdürlüğünün internetsayfasında (http://personel.saglik.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

 

2. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızda münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

 

3. Kuraya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya“Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

 

4. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvanı ve branşta, 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

 

5. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

6. Avukat, Sosyolog ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına, halen aynı kadroda görev yapanlar,

Memur kadrosuna; halen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadrolardan birinde (Şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar,

Şoför kadrosuna; halen Şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu ve 5 (beş) yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar,

İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,

Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,

Hizmetli kadrosuna; halen Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olanlar,

müracaat edebileceklerdir.

 

7. 2010 yılı Eylül ve 2011 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel 2011 yılı Eylül Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaatedemeyeceklerdir.

 

8. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar, Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaatta bulunamayacaktır.

Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

 

9. Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

 

10. Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi ve Odyolog kadrolarına atanacaklar kurada il itibarıyle yerleştirilecek olup, yerleşenlerin atamaları Standart ve Personel Dağılım Cetveli (PDC) dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından atanacakları sağlık birimleri belirlenerek yapılacaktır.

 

11. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış “Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 (onbeş) gün. sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir

 

12. Yukarıdaki usule göre, Bakanlığımıza naklen atanacaklardan Şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, Şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu) hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26’ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

 

13. Bakanlığımıza Şoför unvanında atanacaklar 2 (iki) yıl boyunca Ambulans Şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyecektir.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

14. Müracaatta bulunmak isteyenler, öncelikle Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sisteminde (PBS) şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır.

 

15. Başvurular, 26/08/2011 – 09/09/2011 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

 

16. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

 

17. Müracaat edenler, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, halen görev yaptıkları kurum amirine tasdik ettirerek (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilecek) çıktının bir nüshasına, noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi ile halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm

 

hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesini (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih v.b. bilgileri içeren)ekleyerek en geç 14/09/2011 Çarşamba günü mesai bitiminde “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:3 06464 – Sıhhıye/ ANKARA” adresinde bulunacak şekilde APS veya kargo ile göndereceklerdir. Adi posta veya elden gönderim usulü kullanılmayacaktır.

Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

Ayrıca belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, kurum amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

14/09/2011 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

18. Müracaatlar, Kura komisyonu tarafından 14/09/2011 – 27/09/2011 tarihleri arasında incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

19. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri29/09/2011 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. kura yeri ve saati ise Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://personel.saglik.gov.tr) daha sonra ilan edilecektir.


23
Haz 11

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alımı 2011

Sağlık Bakanlığı 10 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alacaktır.Detaylar yazıda…

SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SINAVLA AVRUPA BİRLİĞİ UZMANYARDIMCISI ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere boş bulunan 10 (on) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacaktır.

1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Tıp, Dış Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının; Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme, Maliye, Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Sağlık Eğitim Fakülteleri, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Ebelik ve Hemşirelik lisans programlarından mezun olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSSP 88 puan türünden asgari 80 puan almış olmak,

e) İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya iian tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan “TOEFL CBT” Sınavından en az 155 puan, “TOEFL IBT ” sınavından en az 65 puan, “TOEFL PBT” sınavından en az 470 puan atmış olmak veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS sınavından en az 6 puan almış olmak

f) Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

g) Sağlık durumu yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli plmak,

2. SINAV SEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

a) Giriş sınavı yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Giriş sınavına, sınava giriş koşullarını taşıyan adaylardan “KPSSP 88″ puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere atama yapılacak kadro* sayısının en fazla dört katı, yani ilk 40 (kırk) aday ile kırkıncı sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar çağrılacaktır

b) Sınav Tarihi ,: 04-05 Ağustos 2011, saat 10.00

c) Sınav konuları:

Hukuk

Uluslararası ilişkiler

Avrupa Birliği (tarihçe, kurumsal yapı, AB politikaları, müzakere süreci vs.)

Türkıye-Avrupa Birliği İlişkileri

Avrupa Birliği Sağlık Politikası

d) Sınav Yeri : Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eskişehir yolu 4. km Söğütözü mah. 2176. sokak No:5, Kat :3 (Medicana Hastanesi yanı)

SINAV DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri sözlü sınavda adaya, mezun oldukları Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkıye-Avrupa Birliği ilişkileri, Genel Kültür ve Güncel konular ile ilgili sorular yöneltir ve adayın, yabancı dil bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, Yönetmelik gereğince 1/5 oranında belirlenecek (en fazla 2 kişi) yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular 04 Temmuz 2011 Pazartesi günü başlayıp 22 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

- Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan (Eskişehir yolu 4. km Söğütözü mah. 2176. sokak No:5 Kat: M (Medicana Hastanesi yanı) temin edilecek iş Talep Formu

- 2 adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli örneği,

- İkametgah ilmühaberi,

- Adayların kendi el yazıları ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, adayın ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerini belirten özgeçmişleri,

- Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noterden tasdikli bir örneği,

- Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK’den alınmış denklik belgesinin aslı ya da noterden tasdikli bir örneği,

- Yabancı dil belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği, .

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya noterden tasdikli bir örneği,

- Adlı Sicil kaydını gösterir Cumhuriyet Savcılığı belgesinin aslı (son 3 ay içerisinde alınmış),

- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

- Sağlıklı ve her türlü ıklım koşullarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu (sınavı kazandıktan sonra verilebilir).

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Söz konusu belgelerin, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eskişehir yolu 4. km Söğütözü mah. 2176. sokak No:5 Kat: M (Medicana Hastanesi yanı) adresinden temin edilecek başvuru formuyla birlikte belirtilen tarih ve saate kadar şahsen, elden veya posta ile teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş Sınavı şartlarını taşıyan adaylara Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav yen ve tarihi Sınav Giriş Belgesinde belirtilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 


20
Haz 11

Sağlık Bakanlığı Raporlama ve İletişim Uzmanı Alımı 2011

Sağlık Bakanlığı Raporlama ve İletişim Uzmanı Alım İlanı 2011

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ve SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA RAPORLAMA VE İLETİŞİM UZMANI İSTİHDAM EDİLECEKTİR

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında DünyaBankasından ikraz temin etmiştir.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, istihdam etmek üzere aşağıdaki pozisyonda personel alacaktır.

“Raporlama ve İletişim Uzmanı” (1 kişi)

Bu pozisyon için gerekli şart, koşul ve nitelikler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen web sayfalarımızı ziyaret ediniz: www.sgb.saglik.gov.tr ve www.saglikk.gov.tr özgeçmişlerin teslimi İçin son başvuru tarihi 07,07.2011 saat 18.00′dir.

 


15
Haz 11

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2011

Sağlık Bakanlığı Proje Yöneticici, Sistem Analisti,Yazılım Uzmanı ve Sistem ve Veri Tabanı Uzmanı Alım İlanı 2011

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA UZMANLIK EĞİTİMİ TAKİP SİSTEMİ KURULMASI AMACIYLA PROJE YÖNETİCİSİ, SİSTEM ANALİSTİ, YAZILIM UZMANI, SİSTEM VE VERİ TABANI UZMANI ALIMI İLANI

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (DünyaBankası) ikraz temin etmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 1 adet proje yöneticisi, 1 adet sistem analisti, 2 adet yazılım uzmanı, 1 adet sistem ve veri tabanı uzmanı alınacaktır. Bu pozisyon için gerekli şart, koşul ve nitelikler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen saglik.gov.tr/segm web-sayfamızı ziyaret ediniz. Özgeçmişlerin teslimi için son başvuru tarihi 30Haziran 2011 saat 18.00′dir.