19
Nis 12

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Şanlıurfa İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alım şartlarını belirttiği branş için Şanlıurfa İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak.İl özel idaresi için sözleşmeli personel alım şartlarını aşağıda belirttik.

T.C.

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI

1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık branşında; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36. maddesinin 3’ üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3’ üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli 1 adet MİMAR personel istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 2010yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavının KPSS – B gurubu KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre istihdam edilecek kadro için en fazla 3 katı hesap edilerek toplam 3 kişi mülakat/ sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Şanlıurfa İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.sanliurfaozelidare.gov.tr) duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden on beş gün içinde açıklanır. Sonuçlar Şanlıurfa İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.sanliurfaozelidare.gov.tr) duyurulacaktır.

2-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.2) Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) 2010 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS – B grubu KPSSP3puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2.4) Son iki yıl içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Dil Sınavında ÜDS veya KPDS puan türünden en az 60 puan almış olmak veya eşdeğerliliği OSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından 60 puan almış olmak tercih sebebidir,

MİMAR: İdecad-Mimari, Autocad, Archicad Programlarına hakim uygulama ve detay projelerinde tecrübeli olmak ve belgelemek, yapı denetim ve rölöve, restitüsyon, restorasyon konularında tecrübeli olmak. (İç Mimarlık, Peyzaj mimarlığı bölümü mezunları müracaatları kabul edilmez)

2.5) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya muaf olmak,

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

3-SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar; ilan ekinde yer alan fotoğraflı “İş Talep Formunu” ve “özgeçmişini” 16/04/2012 – 26/04/2012 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle beraber Şanlıurfa İl Özel İdaresine teslim etmeleri gerekmektedir. (Müracaat tarihinden sonra Posta yoluyla Kuruma ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

4- SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER:

4.1) İş Talep Formu (ıslak imzalı ve resimli)

4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.3) 6 adet vesikalık fotoğraf,

4.4) KPSS sonuç belgesi.

4.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

(Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

4.6) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

4.7) Sağlık Kurulu raporu,

4.8) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

3-SINAVIN YERİ: İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu- Paşabağı Mah. Adalet cad. No :7 ŞANLIURFA

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü