05
Eyl 12

Yalova SYDV Personel Alımı 2012

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı belirsiz süreli olmak üzere sözleşmeli personel alacak.

T.C. YALOVA SOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İş yeri adresi: Süleymanbey Mahallesi Mimarsinan Cad. No:64 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlgili Görevli: Sevgi KILIÇ (Vakıf Müdürü)

İrtibat Telefonu:(0226) 811 30 46

Alınacak Personel Sayısı: 1

Başvuru Tarihleri: 31/08/2012 – 07/09/2012(Mesai Bitimi saat 17:00’ye kadar)

Evrak Teslim Tarihi: 11/09/2012

Mülakata : Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilgilendirilecektir.

Müracaat Yeri: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/

İstihdamı :1-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Vakfımızda istihdam edilmek üzere sözleşmeli 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

Vakıfımıza personel alımında aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan Kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

B) Başvuracak adaylarda aranacak özel şartlar

1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi;

a) 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarının İktisat bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şanları aranır. (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi. geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)

c)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

Not :

a) Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

b)Personel alımı sonuçlanması durumunda işe başlama tarihi Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecektir.

c)Başvuruların http://www.sosvalvardimlar.gov.tr adresine online personel alım ilanları bölümüne yapılması gerekmekte olup Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2-Yerleşim yeri belgesi.

3-Adli Sicil Kaydı.

4-Lisans Diploma aslı ve Fotokopisi.

5-Fotoğraflı özgeçmiş.

6-KPSSP3 sınav sonuç belgesi (2011 veya 2012) aslı ve fotokopisi.

7-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi.

Özel Şartlar:

1- Bölüm şartı aranmaktadır: İKTİSAT

2- Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: B SINIFI

3- Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıl ikamet edilmesi gerekmektedir.

4- Bilgisayar sertifikası gerekmektedir.


21
May 12

Kayseri Develi SYDV Personel Alımı 2012

Develi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı belirsiz süreli olmak üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak.

İLÇEMİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Develi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı ile belirsiz süreli sözleşme ile istihdam edilmek üzere 1(bir) personel alınacaktır.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak (Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri) ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personel Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan olmak şartları aranır.

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.(SYDV.İş Tanımı Formu ,SYDV-02)

10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip olmak,

11) Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası olması ve İyi derecede bilgisayar (Windows,Word,Excel,Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak

12)Sınavlarda başarılı sayılan adayların Develi İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir

13)Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların, 18 .05.2012 – 28.05.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2)Başvuran adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar mülakata alınacaktır.Mülakat tarihinde aday/adaylarından kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanlar Mülakata alınmayacaktır.

a- KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi aslı ve fotokopisi 2010 veya 2011, Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

b-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı ve onaylı sureti,

c-Nüfus cüzdan fotokopisi,

d- Adli sicil kaydı,

e- 2 Adet Fotoğraf,

f- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

g- Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair heyet raporu (Mülakatı geçen adaydan istenecektir.)

ğ-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

h-Öz geçmiş-CV

4) En az B Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak.

5) Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların işe alımları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6) Vakfımız, Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama konusunda serbestliğe sahiptir.

Mülakat tarihi : 30 Mayıs 2012- Çarşamba

Mülakat Başlangıç Saati:14.00

Mülakat yeri :Kaymakamlık Toplantı salonu

İrtibat için :Tel: 03526212475

Vakıf Müdürü. Fatma ALPAY


16
May 12

Isparta SYDV Personel Alımı 2012

Isparta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 4 adet personel alımı yapacak.

Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Personel Alımı 2012

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün, 03.04.2012 tarih ve 2012/12 no’lu ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 no’lu Genelgeleri ve 16/02/2012 tarih ve 2012/1 no’lu kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esaslar” doğrultusunda, Isparta Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, “3 (üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “1 (bir) adet Büro Görevlisi”unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı.

İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 (İki) Ay Deneme Süreli)

Personel Unvanı : “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “Büro Görevlisi”

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 (Dört)

1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

9- Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (3 (üç) Adet)

? 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından Sosyoloji. Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak.

? İşe Alım sürecinde geçerli olan (2010-2011 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 Puan Türünde en az 60 puan almış olmak

? Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

? Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya Özrü bulunmamak.

? Bilgisayar Ofis programlarına hakim olmak,

? Varsa İş Deneyim ve Sertifika Belgeleri,

? Özgeçmiş,

Büro Görevlisi (1 (bir) Adet)

? 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin iktisat, işletme, maliye veya muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmak

? İşe Alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

? Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

? Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

? Bilgisayar Ofis Programlarına hakim olmak,

? Muhasebe bilgisi ve deneyimine sahip olmak,

? Varsa İş Deneyim ve Sertifika Belgeleri,

? Özgeçmiş.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Vakıftan alınacaktır.)

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya Vakıfça onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanının Vakıfça tasdikli bir fotokopisi,

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi (4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumu mezunu olarak girilen sınav sonucu geçerlidir)

5- 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

6- Varsa iş deneyim belgeleri ve özgeçmişleri

7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

8) Adli Sicil Belgesi (İşe alım kararından sonra istenecektir)

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak başvuru yapacak olup; Vakfımızdan alınacak İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 18.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Gazikemal Mah. İnce Sokak No:19 (Aşevi Binası) ISPARTA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Başvurular alındıktan sonra yapılan değerlendirme neticesinde genel ve özel şartlarda istenilen belge ve özellikleri taşıyan adayların içerisinden KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (Büro Görevlisi için 3 aday, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9 aday) sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakat tarihi ve saati, başvuran adayların KPSSP3 puanına göre sıralanmış tam listesi ve mülakata çağırılacak aday listesi son başvuru tarihinden sonraki 3 gün içerisinde www.isparta.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

3- Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

4- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra istenilen şartlara uymayan veya eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için bir 1 asil 2 yedek olmak üzere 3 aday mülakata çağırılacaktır. Mülakat Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen aday ile Mütevelli Heyetin onayından sonra sözleşme imzalanacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Mülakata çağırılan adaylar içerisinde istenilen pozisyona uygun bilgi, deneyim ve nitelikte aday olmaması halinde Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen Mülakat Komisyonunca durum tutanak altına alınır ve başvuran diğer adaylardan yine KPSSP3 puan sırasına göre istihdam edilecek personelin 3 katı aday mülakata çağırılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacak ve Vakıfdan alınacak olan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 18.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Gazikemal Mah. İnce Sokak No:19 (Aşevi Binası) ISPARTA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Gazikemal Mah. İnce Sokak No:19 (Aşevi Binası) ISPARTA

Telefon : (246) 212 10 68

İLANEN DUYURULUR…


16
May 12

Ankara Etimesgut SYDV Personel Alımı 2012

Etimesgut sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 3 adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak.

ETİMESGUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı ile belirsiz süreli sözleşme ile istihdam edilmek üzere 3 personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

1) 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak (Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri),

2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip olmak,

3) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,

C) BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların, 14.05.2012 – 23.05.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2) Mülakat tarihinde aday/adaylarından kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanlar Mülakata alınmayacaktır. (Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi aslı ve fotokopisi 2010 veya 2011, Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi, Yeni çekilmiş fotoğraflı öz geçmiş-cv.)

3) Mülakat sınavını kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ve Adli Sicil belgesi istenecektir.

4) Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların işe alımları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5) Vakfımız, Mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama konusunda serbestliğe sahiptir.


15
May 12

Kırıkkale SYDV Personel Alımı 2012

Kırıkkale sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 3 (üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak.

KIRIKKALE İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarbelirlenmiştir. Bu esasların uygulanmasına ilişkin 03/04/2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı iki genelge yayınlanmıştır. Kırıkkale İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına,2012/12-14 sayılı Genelgeler, yukarıda bahsedilen esaslar ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 3 (üç) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- T.C Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Alınacak Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi;4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

a) Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

c) Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

e) Kırıkkale merkez de ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek

şartları aranır.

III-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 10 Mayıs 2012 Perşembe günü başlayacak olup 17 Mayıs 2012 Perşembe günü mesai bitimi olan saat 17:00’da sona erecektir.

2- Başvurular yalnızca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ IlanListesi sitesinden online olarak ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünden yapılacaktır. Vakfımıza bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata çağırılacaktır. 3 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9 (dokuz) kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata girecek adaylar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini mülakat gününden önce Vakıf Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4- Mülakata girecek adayların Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:

a) Özgeçmiş.

b) Nüfus cüzdanı.

c) KPSS sonuç belgesi.

d) Diploma veya mezuniyet belgesi.

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

f) Adli sicil belgesi ve Sağlık Raporu (Kazanan adaylardan istenecektir.)

g) 3 adet fotoğraf.

ı) Bilgisayar sertifikası veya Üniversite de bilgisayar eğitimi gördüğüne dair transkript belgesi

5- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacak ve Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılır ve Komisyonca işe alımı uygun görülen aday listesi Mütevelli Heyetin onayına sunulur. İşe alımı uygun görülen başvurular, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.

6- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak,sözleşmeleri imzalanmayacak ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

7- Personel alımına ilişkin ilan,duyuru ve bilgilendirme işlemleri Kırıkkale Valiliği web adresinde de (www.kirikkale.gov.tr) yayınlanacaktır.

8-MÜLAKAT YERİ: Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü Toplantı Salonu

MÜLAKAT TARİHİ :

1- 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat;10:00’da mülakat yapılacaktır.

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Kırıkkale Valiliği’nin www.kirikkale.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI

Kırıkkale İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Adres: Yaylacık Mah.Ulubatlıhasan Cad.No:36 KIRIKKALE

Telefon: 0 318 224 25 62-0 318 224 23 18


15
May 12

Gümüşhane SYDV Personel Alımı 2012

Gümüşhane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak.

GÜMÜŞHANE İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gümüşhane İli Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 08.05.2012 tarih ve 2012 / 18 numaralı kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik FonKurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucu 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 14.05.2012 – 23.05.2012

BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SosyalYardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerindenhttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya dahttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 28.05.2012 SAAT 14: 00

MÜLAKAAT YERİ : Gümüşhane İli Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Başkanlığı (Hükümet Konağı Kat:2 Merkez/GÜMÜŞHANE ) Toplantı Salonu

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Müracaat tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 – En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak( iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve eğitim fakülteleri ile sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, halkla ilişkiler, iletişim ve sosyal hizmetler bölümleri tercih edilebilir.

2 – İşe alım sürecinde geçerli olan kamu personeli seçme sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3 – Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

4 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

5 – Bilgisayar işletmeni sertifikası olmak,

6 – Sosyal yardımlar genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu 16.04.2012 tarihli genelgesinden önce Gümüşhane ili Merkez ilçesinde ikamet ediyor olmak.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:

İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.

Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (3 kişi) mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma fotokopisi.

5-Adli sicil belgesi.

6-Bilgisayar İşletmeni Sertifikası

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi, askerliği tecilli olmak veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

9- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

10-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Hükümet Konağı İlan Panosunda 24 Mayıs 2012 ile 28 Mayıs 2012 tarihleri arasında ilan edilecektir.

2- 28 Mayıs 2012 Salı günü saat 14.00’ da Kelkit Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda kazanan 1 aday belirlenecektir. Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

3-Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir, sözleşme yapılır ve işe başlatılır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya istediği sayıda personel almakta serbesttir.

5- MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Gümüşhane İli Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümet Konağı Zemin Kat MERKEZ/GÜMÜŞHANE

Gümüşhane İli Merkez İlçesi SYD Vakfı: Tel: (0456) 213 11 48 – Faks: 0456 213 77 06

GÜMÜŞHANE İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Gümüşhane İli Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 08.05.2012 tarih ve 2012 / 18 numaralı kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan mülakat sonucu 1 adet “Vakıf Müdürü” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 14.05.2012 – 23.05.2012

BAŞVURU ŞEKLİ: Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapılmayacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 28.05.2012 SAAT 14: 00

MÜLAKAAT YERİ : Gümüşhane İli Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Başkanlığı (Hükümet Konağı Kat:2 Merkez/GÜMÜŞHANE ) Toplantı Salonu

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Müracaat tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 – 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2 – İşe alım sürecinde geçerli olan kamu personeli seçme sınavından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3 – Bilgisayar kullanmak, Windows, ofis programlarını iyi derecede bilmek, web tasarımı vb. ( aldığı sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

4 – Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

5 – Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 16.04.2012 tarihli genelgesinden önce Gümüşhane ili Merkez ilçesinde ikamet ediyor olmak.

2- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRET, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:

İŞİN ÖZETİ: Vakfın hizmet alanına yönelik görevler, Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevler, Vakfın genel idaresine yönelik görevler ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

ÜNVANI: Vakıf Müdürü

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıfta geçer.

Çalışma esasen genel işleri şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3- MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (3 kişi) mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4-Diploma fotokopisi.

5-Adli sicil belgesi.

6-Bilgisayar İşletmeni Sertifikası

7-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

8- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi, askerliği tecilli olmak veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

9- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

10-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.

4- DİĞER HUSUSLAR

1-Başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 3 aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Hükümet Konağı İlan Panosunda 24 Mayıs 2012 ile 28 Mayıs 2012 tarihleri arasında ilan edilecektir.

2- 28 Mayıs 2012 Salı günü saat 14.00’ da Kelkit Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda kazanan 1 aday belirlenecektir. Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

3-Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir, sözleşme yapılır ve işe başlatılır. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya istediği sayıda personel almakta serbesttir.

5- MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Gümüşhane İli Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümet Konağı Zemin Kat MERKEZ/GÜMÜŞHANE

Gümüşhane İli Merkez İlçesi SYD Vakfı: Tel: (0456) 213 11 48 – Faks: 0456 213 77 06


09
May 12

Burdur SYDV Personel Alımı 2012

Burdur sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı toplam 5 adet personel alacak.

BURDUR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Burdur İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Doğrultusunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 02.05.2012 Tarih ve 16 Sayılı Kararı Gereği, Burdur İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, boş bulunan dört adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” İle Bir Adet “Yardımcı Hizmetli” kadrosuna atama yapılmak üzere 5 adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylarda aranan şartlar ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi : Belirsiz Süreli

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı ya da vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

SOSYAL YARDIM ve İNCELEME GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR;

1) ÖSYM tarafından 2010-2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim kurumundan mezun olmak. (Sosyal Branşlardan mezun olanlar tercih edilir.)

3) Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.

4) Burdur ilinde son 5 (beş) yıl içinde en az 6 ay süreyle ikamet etmiş olmak (Çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak)

5) En az (B) sınıfı sürücü ehliyet sahibi olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

6) Sözlü sınavda adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme becerileri, muhasebe programlarını çok iyi derecede kullanabilme özelliğine sahip olmalı kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLARI

1) Lise mezunu olmak,

2) Askerliğini yapmış olmak,

3) En az 5 yıllık B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, Yaş ve ehliyet süresi göz önünde bulundurulacaktır.

4) Vakfın şoförlüğü, temizlik, kömür dağıtım, güvenlik, evrak dağıtım gibi işleri yürütebilecek beceriye sahip olmak, (Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olanlar tercih sebebidir.)

5) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

6) Burdur ilinde son 5 (beş) yıl içinde en az 6 ay süreyle ikamet etmiş olmak (Çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak)

II. BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Özgeçmiş,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

4) KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Sosyal yardım ve İnceleme kadro görevlisi için)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,(terhis belgesi)

6) Adli sicil kaydı,

7) 2 adet fotoğraf,

8) Sağlık kurulu raporu,

9) İş deneyim belgesi,

10) Personel İş Talep Formu (Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilecektir.)

PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1) Unvanı : 4 (Dört) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi

2) Ücret : 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirtilen ücret.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 08 Mayıs 2012 Salı günü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

2) Başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

3) Başvurular 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 17:00’ de sona erecektir.

4) Sözlü sınav 22/05/2012 Salı günü saat 14:30’da Burdur İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda komisyon tarafından yapılacaktır.

5) Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6) Her aday ancak bir unvan için başvuruda bulunabilecektir,

7) Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınavı başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa sözleşmeleri vakıf tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8) Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu gereğince mal bildirimi belgesi ile kamu görevlileri etik sözleşmesi belgesini doldurarak vakfa teslim etmeleri gereklidir.

9) Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenmemesi halinde sınav komisyonu personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

10) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün sonra aday tarafından talep edilmesi haline iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

11) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

12) Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

İRTİBAT TELEFONLARI

0 (248) 212 30 02 – 0 (248) 212 41 15


09
May 12

Aksaray SYDV Personel Alımı 2012

Aksaray sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı SYDV personel alım şartlarına uygun olmak üzere personel alımı yapacak.

AKSARAY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca şartları uygun adaylar arasından 1 kişi “Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

I.ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Yardımcı Hizmet Görevlisinde en az lise mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94, KPSS P93, KPSS P3 puan türlerinden birinde en az 60 puan almış olmak.

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

İş Talep Formu

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

Diploma veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

Özgeçmiş.

Söz konusu belgeler mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan mülakat öncesinde istenecektir

III.-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1.-Başvurular 07.05.2012 ve 11.05.2012 tarihleri arasında http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinde online olarak alınacaktır.

2.-Mülakata katılmaya hak kazanan adayların Vakıf Müdürlüğünde bulunan iş talep formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak diğer belgelerle birlikte mülakat tarihinden önce Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3.-Geçerli KPSS P94, KPSS P93, KPSS P3 puan türleri mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinde kullanılacak olup, başvuran adaylar KPSS puan göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının üç katı aday (3) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır. Puan sıralamasında 3. başvuru sahibiyle aynı KPSS puanına sahip adaylarda mülakata çağrılacaktır.

4.-Sözlü mülakat 18.05.2012 tarihlerinde yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve yeri Valilik web sitesinde ve ilan panosunda 15.05.2012 tarihinde ilan edilecektir.

IV.-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1.-Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik komisyon marifetiyle başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü mülakata çağrılacaklardır.

2-Sözlü mülakatta adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında sorular yöneltilecektir. Adayların mülakatta aldığı puana göre sıralama yapılacaktır.

2-Sınav komisyonu tarafından mülakat sonucunda başarı sıralaması yapılarak alınacak personel sayısı kadar asıl ve yedek liste Vakıf Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayına müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen başvuru sahiplerine tebligat yapılarak sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3- Askerlik durum belgesi, sağlık kurulu raporu adli ve sicil kaydı mülakatta başarılı olan adaylardan sözleşme öncesinde istenilecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

4-Mülakat sonucunda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ataması yapıldıktan sonra karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ataması iptal edilip yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır.

V. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri Aksaray İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü,

Pınar Mahallesi 11. Selçuk Bulvarı N. 161/Aksaray

Telefon (0382) 217 55 86

2012/14 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genelgesine istinaden, 30 Nisan 2012 Pazartesi günü yayınlanan Aksaray S.Y.D.V. personel alım ilanında gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

TANZİM EDEN ONAYLAYAN

Şenol MUTLU Abdulkadir DEMİR

Vakıf Müdürü Vali Yardımcısı

Vakıf Başkanı a.

AKSARAY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca şartları uygun adaylar arasından 6 kişi “ Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

I.ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Üniversitelerin, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

II- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER

İş Talep Formu

Geçerli KPSS Sonuç Belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

Diploma veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

Özgeçmiş.

Söz konusu belgeler mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan mülakat öncesinde istenecektir.

III.-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1.-Başvurular 07.05.2012 ve 11.05.2012 tarihleri arasında http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinde online olarak alınacaktır.

2.-Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Vakıf Müdürlüğünde bulunan iş talep formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak diğer belgelerle birlikte mülakat tarihinden önce Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3.-Geçerli KPSS P3 puan türü mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinde kullanılacak olup, başvuran adaylar KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının üç katı aday (18) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır. Puan sıralamasında 18. başvuru sahibiyle aynı KPSS P3 puanına sahip adaylarda sözlü mülakata çağrılacaktır.

4- Sözlü mülakat 17.05.2012 tarihlerinde Vakıf Müdürlüğünde yapılacaktır.

Mülakata katılması uygun görülen adayların listesi mülakat yeri ve tarihi Valilik web sitesinde ve ilan panosunda 15.05.12012 tarihinde ilan edilecektir.

IV.-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1.-Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 3 kişilik komisyon marifetiyle başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü mülakata çağrılacaklardır.

2-Sözlü mülakatta adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarında sorular yöneltilecektir. Adayların mülakatta aldığı puana göre sıralama yapılacaktır.

3-Sınav komisyonu tarafından mülakat sonucunda başarı sıralaması yapılarak alınacak personel sayısı kadar asıl ve yedek liste Vakıf Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayına müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen başvuru sahiplerine tebligat yapılarak sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

4- Askerlik durum belgesi, sağlık kurulu raporu ve adli sicil kaydı mülakatta başarılı olan adaylardan sözleşme öncesinde istenilecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

5-Mülakat sonucunda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ataması yapıldıktan sonra karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ataması iptal edilip yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır.

V. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri Aksaray İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü,

Pınar Mahallesi 11. Selçuk Bulvarı N. 161/Aksaray

Telefon (0382) 217 55 86

2012/14 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genelgesine istinaden, 30 Nisan 2012 Pazartesi günü yayınlanan Aksaray S.Y.D.V. personel alım ilanında gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.


09
May 12

Çorum SYDV Personel Alımı 2012

Çorum sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı SYDV Başkanlığında istihdam edilmek üzere toplam 6 adet personel alacak.

ÇORUM İLİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIMI İLANI

Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 (dört) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 (iki) büro görevlisi Sözleşmeli personel alınacaktır

A) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ( 4 kişi)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Bilgisayar programları kullanabilmek

2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (erkek personel için)

4) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

B) BÜRO GÖREVLİSİ (2 kişi)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Vakıflara personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

9) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Bilgisayar programları kullanabilmek

2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (erkek personel için)

4) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

C-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular 08.05.2012 – 21.05.2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.(www.sosyalyardimlar.gov.tr/) (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)
Başvuru yapan adaylardan belge istenmeyecektir. Mülakata hak kazanan adaylardan belge istenecektir.

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim edecektir.

Mülakata çağrılan adaylar İstenilen belgeleri, Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 28.05.2012 Pazartesi günü saat 17.00′ye kadar (70.Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür sitesi No. 63 Çorum adresine) şahsen veya en seri şekilde posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda Belirtilen tarihten sonra şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler nedeniyle yukarıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim alınan başvuru dikkate alınmayacaktır.

Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR.)

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İş başvuru dilekçesi

3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

4- Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (KPSS sonuç belgesi fotokopisi)

5- Sürücü belgesi fotokopisi (erkek adaylar için)

6- Diploma fotokopisi

7- Adli sicil belgesi

8- Erkek adaylarda Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

9- Bilgisayar kullanabildiğine dair belge

10- Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu

11- Kendi el yazısıyla yazmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)

12- Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (sözleşme imzala aşamasında istenecektir.

E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

Alınacak olan 4 (dört) Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 12 kişi ,

Alınacak olan 2 (iki) büro görevlisi için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 6 kişi mülakata çağrılacaktır.,

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 22.05.2012 tarihinden itibaren Çorum Valiliğinin http://www.corum.gov.tr/ Resmi Web sitesinde, Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 70.Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür sitesi No.63 adresinde yayınlanacaktır.

Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat, 29.05.2012 Salı günü saat: 10.00′ da , Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 70.Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür sitesi No.62 adresinde Mütevelli Heyeti toplantı salonunda yapılacaktır.

Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır

İşe girmeye hak kazanan adayların 31 Mayıs 2012 Perşembe günü mesai bitimine (saat 17.00′ye) kadar 70.Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür sitesi No.63 adresinde bulunan Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelerek sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta serbesttir.

İrtibat için : Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

70.Yıl. Cumhuriyet Özel İdare Kültür sitesi No. 63 ÇORUM

Tel: 0 364 224 33 68

Fax: 0 364 225 31 90


08
May 12

Uşak SYDV Personel Alımı 2012

Uşak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı toplam 7 adet SYDV personel alı şartlarına uygun olmak üzere personel alacak.

UŞAK İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” 16.04.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 03/04/2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yayınlanmıştır. Ayrıca bu konuda 2012/14 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Uşak İli Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfına,2012/12-14 sayılı Genelgeler, yukarıda bahsedilen esaslarve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 3 (üç) adet Büro Görevlisi ve 2 (iki) adet Yardımcı Hizmetliunvanlarında toplam 7 personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

I-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- T.C Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- Alınacak unvanlarda;

a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak.

b) Büro Görevlisinde 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yardımcı Hizmet Görevlisinde;

a) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

b) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde;

a) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

II-İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU VE ARANAN NİTELİKLER (ÖĞRENİM DURUMU)

SIRA NO ALINACAK PERSONELİN UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI ARANAN NİTELİKLER (ÖĞRENİM DURUMU)
1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 6 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinden mezun olmak.
2 Büro Görevlisi 3 9 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak.
3 Yardımcı Hizmet Görevlisi 2 6 Lise ve dengi okul mezunu olmak.

III-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 07 Mayıs 2012 Pazartesi günü başlayacak olup 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü mesai bitimi olan saat 17:30’da sona erecektir.

2- Başvurular yalnızca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ sitesinden on line olarak yapılacaktır. Vakfımıza bizzat veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- İlan sonucunda başvuran adaylar içerisinden, alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı aday mülakata çağırılacaktır. 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 6 (altı) kişi, 3 adet Büro Görevlisi için 9 (dokuz) kişi ve 2 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi için 6 (altı) kişi kendi unvanları içerisinde, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanarak mülakata çağırılacaktır. Mülakata girecek adaylar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini mülakat gününden önce Vakıf Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4- Mülakata girecek adayların Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler:

a) Özgeçmiş.

b) Nüfus cüzdanı.

c) KPSS sonuç belgesi.

d) Diploma veya mezuniyet belgesi.

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

f) Adli sicil belgesi.

g) 3 adet fotoğraf.

h) B sınıfı sürücü belgesi. (Yardımcı Hizmetli unvanı için)

ı) Bilgisayar sertifikası. (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi-Büro Görevlisi unvanları için)

5- Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra mülakata çağırılacaktır. Mülakat komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacak olup, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü neticesinde işe başlatılır. Sonuçlar Mütevelli Heyet kararından sonra ilan edilir.

6- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

7- Personel alımına ilişkin ilan,duyuru ve bilgilendirme işlemleri Uşak Valiliği web adresinde (www.usak.gov.tr) yayınlanacaktır.

8-MÜLAKAT YERİ: Hükümet Konağı 3. katında bulunan Valilik Toplantı Salonu.

MÜLAKAT TARİHLERİ :

1- 22 Mayıs 2012 Salı günü saat;

10:00 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

14:30 Büro Görevlisi

2- 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat;

10:00 Yardımcı Hizmet Görevlisi için mülakat yapılacaktır.

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi Uşak Valiliğinin www.usak.gov.tr sitesinde ve İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bulunan ilan panosunda ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İRTİBAT ADRES VE TELEFONLARI

Uşak İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Adres: Ünalan Mahallesi Yiğit Sokak No: 34/B

Telefon: 0 276 224 41 09

0 276 227 39 54


07
May 12

Karabük SYDV Personel Alımı 2012

Karabük sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanında Karabük SYDV personel alımı yapacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Personel Alımı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

“SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ” PERSONEL ALIMI İLANIDIR.

Karabük İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

10) İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

11) İstenilen İşgücü Sayısı: 4 (Dört)

B)ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- Üniversitelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

2-MÜLAKAT ve MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER

Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (3 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

1-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,

3-2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 Sınav Sonuç Belgesi

4-2 adet vesikalık fotoğraf.

5-Sabıka kaydı

6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

8-Varsa Bilgisayar kullanma sertifikası

9- Varsa Ehliyet Fotokopisi

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden 14.05.2012 tarihi mesai bitimine kadar yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 17.05.2012 saat 17.00′a kadar Karabük İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Hükümet Konağı Zemin Kat adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Değerlendirmesi sonucu, personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2- Mülakat, 22/05/2012 Salı günü saat: 14.00 de Karabük Valiliği Toplantı Salonunda Mütevelli Heyet huzurunda yapılacaktır. Mülakat sonucuna göre başarı sıralaması yapılarak 4 asil, 4 yedek olmak üzere 8 aday belirlenecektir.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Karabük İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Zemin Kat Karabük/Merkez

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Erdal ÜNGÖREN, Karabük/Merkez SYD Vakfı : (370) 4122348

İLANEN DUYURULUR 02/05/2012

İzzettin KÜÇÜK

Vali

Vakıf Başkanı


04
May 12

Bingöl SYDV Personel Alımı 2012

Bingöl sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 7 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 2 adet ‘Büro Görevlisi’ olmak üzere toplam 9 adet personel alacak.

BİNGÖL İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İŞİN TANIMI :

Bingöl ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 7 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 2 adet ‘Büro Görevlisi’ unvanlı personel istihdam edilecektir.
Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlararasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar

İŞİN SÜRESİ -STATÜSÜ : Belirsiz süreli( 2 ay deneme süreli), 4857 sayılı iş kanununa göre istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak ( mülakat sonucunda kazanan adaylardan çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu istenilecektir.)

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin

a) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının İktisadi İdari Bilimler , Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler, işletme ,iktisat Sosyal Bilimler ,Siyasal Bilimler, Hukuk, Sağlık ,Eğitim Fakülteleri (Yalnızca Sosyal branşlar) nden veya yüksek okullarından mezun olmak,

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

c) Müracaat sırasında Bingöl Merkezde ikamet ediyor olmak ,

d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak, Windows, Word, Excel, Powerpoint gibi bilgisayar programlarını kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak,

2. Büro Görevlisi İçin

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

c) Müracaat sırasında Bingöl Merkezde ikamet ediyor olmak ,

d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak, Windows, Word, Excel, bilgisayar programlarını kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikasına sahip olmak

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (İlgili evrağın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanının onaylı bir sureti ( İlgili evrağın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesinin aslı ve onaylı sureti.( İlgili evrağın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Yalnızca erkek adaylar için )

7- Yerleşim yeri belgesi

D- BAŞVURUYA , SINAVA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 15.05.2012 saat 17.30′a kadar Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İnönü Mah. Mevlana Cad. Park sitesi No:1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların sadece bir iş pozisyonu için başvuruda bulunması gerekmektedir

3- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir

4-Bingöl İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların belgeleri, ilan edilen şartlara uygunluğu açısından incelenecek ve gerekli teyit belgeleri Komisyonca temin edilecektir.

Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Valilik internet sitesinden (www.bingol.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 426 213 39 06 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6-Başvuran adaylar, her iş pozisyonu için KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday idarece belirlenecek gün ve saatte sözlü mülakata çağrılacaktır.

7- Windows,Word,Excel,Powerpoint vb gibi bilgisayar programlarını kullandığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, proje eğitimi alındığına ilişkin resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak tercih nedeni olabilecektir.

8.SYD Vakfı; müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, personeli alıp almamakta serbesttir

E-DİĞER HUSUSLAR

1-Mülakata çağrılmayan veya atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

F-MÜRACAT TARİHİ ,YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Tarihi : 03.05.2012 -15.05.2012 saat 17:30′a kadar ,

Müracaat yeri: Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnönü Mah Mevlana Cad. Park Sitesi No:1 BİNGÖL

Bingöl SYD Vakfı : (426) 213 39 06

e-posta : bingolsydv@mynet.com


04
May 12

Bayburt SYDV Personel Alımı 2012

Bayburt sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı SYDV personel alım şartları göz önünde tutularak 4 adet “SosyalYardım ve İnceleme Görevlisi” alacak.

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ

MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm
Kadro Standartları. Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 4 adet “SosyalYardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

I- ADAYLARDA ARANANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak. 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartlan taşımak

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek ve bilgisayar programlan kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

10) Yükseköğretim Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 ve 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-Bayburt Merkezde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

3- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

4- Varsa iş deneyim belgesi

5- İşin Süresi: Belirsiz süreli (2 Ay Deneme Süreli)

6- İstenilen işgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 adet

7- Adaylar başvuru belgesine, varsa İngilizce bilgisi, bilgisayar programlan kullanmak ve işaret dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELCELER

1- Personel İş Talep Formu

2- Diploma Fotokopisi,

3- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi

5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

6- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

7- Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

8- Adli Sicil Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların. Bayburt Valiliği web adresi www.bayburt.gov.tr ve Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer
belgelerle birlikte 11.05.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Bayburt Valiliği binasındabulunan Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- 16.04.2012 Çarşamba günü saat 14.00?da Bayburt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında mülakat yapılacaktır.

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen istihdamlarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Istihdamlan yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE İSTİHDAMIN YAPILMASI

1- Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından. Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuran adaylar içerisinde şartlan uygun olan ve KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere boş kadronun 3 katı kadar 12 aday sözlü sınava çağrılarak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yaylımlar Genel Müdürlüğünün web sitesi ve Bayburt valiliğinin www.bayburt.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

2-Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 4 adaya ait belirlenecek liste Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak istihdamları sağlanacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartlan uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup istihdamı yapıldıktan sonra görevine başlamayan istihdam edilmeyecektir. Ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar istihdam edilmeyecektir. Sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri fesih edilecektir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.

5-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü. bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70″ten az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Bayburt Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Bayburt SYD Vakfı Telefonu : (458) 211 46 18

e-posta: www.bavburt.gov.tr

Müracaat http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi adresinden bilgi alınabilir.


04
May 12

Batman SYDV Personel Alımı 2012

Batman sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 8 adet sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALACAK

T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Batman Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 8 (SEKİZ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanında çalıştırılmak üzere personel istihdam edilecektir.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL NİTELİKLER

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

5. Kamu haklarında mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

10. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve bilgisayar programları iyi düzeyde kullanabilmek.

11. 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)

12. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

13. KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

14. Adaylar, önce İŞ-KUR’a kayıt yaptıracak daha sonra aşağıda istenen belgeler ile birlikte 15.04.2012 Salı günü saat 17:00’a kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımıza bizzat başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU AŞAMASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

2. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)

3. 2010 veya 2011 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

6. Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi,

7. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

8. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

9. Sağlık Raporu,

III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:

1. Başvurular 04.05.2012 tarihinde başlayıp 15.05.2012 tarihi saat 17.00’de sona erecektir. Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte Hükümet Konağı Bahçesi adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na 04.05.2012 ile 15.05.2012 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Belge İnceleme Komisyonunca tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.

3. Belge İnceleme Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kadro için alınacak personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 24 kişi, 2010 veya 2011 yıllarına ait KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve Vakıf Başkanlığı’mızca yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilecek tarihte adaylar mülakata çağrılır.

4. Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

5. Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

IV. DİĞER HUSUSLAR

1. Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

2. Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3. Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

V. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Hükümet Konağı Otoparkı BATMAN

Tel : 0488 213 40 75

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARININ YAPILMASI:

1. Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata

çağırılacaktır. Komisyon tarafından yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

2. Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.batman.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebliğ yapılacaktır.

3. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan ve tebligattan itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

4. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


04
May 12

Çankırı SYDV Personel Alımı 2012

Çankırı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı  4 (Dört) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi alacak.

Çankırı Merkez SYDV 4 (Dört) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi Alım İlanı

ÇANKIRI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Çankırı Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 4 (Dört) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

Personelin Unvanı : 4 (Dört) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 (Beş)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personellerde aranan şartlar:

1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Çankırı İlinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6) Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet)

7) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

8) Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.

Büro Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4) Çankırı İlinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6) Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet)

7) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

8) Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3) Diploma veya mezuniyet belgesi

4) KPSS sonuç belgesi

5) 2 adet vesikalık fotoğraf

6) Adli Sicil Belgesi

7) Sağlık Raporu

8) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

9) Sürücü belgesi fotokopisi

3- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1) Ünvanı :4 (Dört) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

2) Ücret ;16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 02/05/2012 Çarşamba gününden itibaren http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday; Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 12 (on iki) kişi, Büro Görevlisi için 3 (Üç) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

3 -Başvurular 12/05/2012 tarihinde saat 17.00′da sona erecektir.

Tel: 0 (376) 213 52 84 – 0 (376) 212 24 91 – 0 (376) 213 86 80