Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı 2012

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2011-2012 Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Enstitülerinin, aşağıdaki anabilim dallarına yüksek lisans ve doktoraöğrencileri alınacaktır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ALES PUAN TÜRÜ

(Tezsiz)

KURUMSAL İLETİŞİM* 25 E.A.-SÖZ.-SAY.

* Bu program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olup, II. öğretim ücretyönetmeliğine tabidir.

Başvuru Adresi : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yunusemre Kampusü Kongre Merkezi ESKİŞEHİR Tel.: 0-222-335 08 95

0-222-335 05 80/3243

İnternet Adresi : http://www.sosbe.anadolu.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ALES PUAN TÜRÜ

(Tezli – Tezsiz)

BİYOLOJİ 16 – SAY.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 10 – SAY.

ENDÜSTRİYEL SANATLAR

Endüstriyel Tasarım 6 – SAY.

FİZİK 22 – SAY.

İLERİ TEKNOLOJİLER

Biyoteknoloji 8 – SAY.

Nanoteknoloji 8 – SAY.

Kültür Varlıklarının Belgelenmesi – 3 EA.-SAY.

İSTATİSTİK 2 – SAY.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 10 – SAY.

KİMYA 27 – SAY.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 15 – SAY.

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 10 – SAY.

MİMARLIK

Bina Bilgisi 10 – SAY.

SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ 5 – SAY.

SİVİL HAVACILIK 8 – SAY.

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ 5 10 EA.-SAY.

BİLGİ SİSTEMLERİ

ANABİLİM DALI DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ

BİYOLOJİ 18 SAY.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 5 SAY.

FİZİK 15 SAY.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 5 SAY.

KİMYA 14 SAY.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 5 SAY.

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 10 SAY.

MİMARLIK 5 SAY.

SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ 10 SAY.

SİVİL HAVACILIK 4 SAY.

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ

BİLGİ SİSTEMLERİ 6 E.A.-SAY.

Başvuru Adresi : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yunusemre Kampusü Kongre Merkezi ESKİŞEHİR Tel.: 0-222-335 41 22

0-222-335 05 80/3450-3451

İnternet Adresi : http://www.fenbilens.anadolu.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ALES PUAN TÜRÜ

(Tezli-Tezsiz)

Analitik Kimya 5 – SAY.

Farmakognozi 5 10 SAY.

Farmakoloji 5 10 SAY.

Farmasötik Botanik 5 – SAY.

Farmasötik Kimya 3 – SAY.

Farmasötik Mikrobiyoloji 3 – SAY.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Farmasötik Teknoloji 3 – SAY.

Kozmetoloji 2 – SAY.

ANABİLİM DALI DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ

Analitik Kimya 3 SAY.

Farmakognozi 5 SAY.

Farmakoloji 5 SAY.

Farmasötik Kimya 1 SAY.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Farmasötik Teknoloji 3 SAY.

Dil ve Konuşma Terapistliği * 1 E.A.-SÖZ.-SAY.

* Dil ve Konuşma Terapistliğine başvuracak adaylarda herhangi bir konuşma bozukluğu olmaması koşulu aranmakta olup mülakat yapılacaktır.

Başvuru Adresi : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yunusemre Kampusü ESKİŞEHİR Tel.: 0-222-320 76 51

0-222-335 05 80/3621-3623

İnternet Adresi : http://www.sbe.anadolu.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

(Tezli – Tezsiz)

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu – 25 (*) (***) E.A.-SÖZ.-SAY.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Resim İş Öğretmenliği 5 – SÖZ.-EA

MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik Eğitimi 8 – SAY.

ÖZEL EĞİTİM

Erken Çocuklukta Özel Eğitim 10 – E.A.-SÖZ.-SAY.

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Öğretmenliği – 20 (*) (***) E.A.-SÖZ.-SAY.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

Almanca Öğretmenliği 10 – E.A.-SÖZ.-SAY.

İngilizce Öğretmenliği 3 – E.A.-SÖZ.-SAY.

Doktora ALES PUAN TÜRÜ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

Resim İş Öğretmenliği 3 SÖZ.-EA

MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik Eğitimi 7 SAY.

ÖZEL EĞİTİM

Üstün Zekalıların Eğitimi 6 (**) E.A.-SÖZ.-SAY.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

Almanca Öğretmenliği 5 E.A.-SÖZ.-SAY.

İngilizce Öğretmenliği 5 E.A.-SÖZ.-SAY.

* Bu program II. Öğretim olarak açılacak olup, II. Öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.

** Üstün Zekalılar Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı veya Üstün Zekalılar Eğitimi Lisans Programı mezunları başvurabilir.

*** Bu programa, Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrenci alınma izni verildiği takdirde öğrenci alınacaktır.

Başvuru Adresi : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yunusemre Kampusü ESKİŞEHİR Tel.: 0-222-320 98 68

0-222-335 05 80/3586-3582

İnternet Adresi : http://www.egtbe.anadolu.edu.tr

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

VE ADAYLARIN BAŞARI SIRALAMASINA AİT ESASLAR

YÜKSEK LİSANS:

1- Hangi tarihte alınırsa alınsın en az 50 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (*), (**)

(Uzaktan eğitim tekniklerine dayalı olarak internet üzerinden veya örgün eğitim veren ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notu varsa yabancı dil puanının %25’i alınarak hesaplanır.)

2- En az 2,00/4,00 ya da 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 25’i.

3- Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.

(Uzaktan eğitim tekniklerine dayalı olarak internet üzerinden veya örgün eğitim veren ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir.)

4- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 04 Şubat 2012tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

DOKTORA:

1- Hangi tarihte alınırsa alınsın en az 60 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (**), (***)

2- Lisansa dayalı doktorada en az 2,70/4,00 ya da 67,5/100, yüksek lisansa dayalı doktorada en az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25’i.

3- Başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.

4- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 04 Şubat 2012 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

* Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gereklidir.

** KPDS, ÜDS veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış olmalıdır.

*** Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almalıdır. Öğrenim görecekleri yabancı dil dışında ise Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer dillerden en az 60 veya eşdeğeri puan almalıdır. Başarı sıralamasında öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı kullanılacaktır.

Başvuru TARİHLERİ : 30 Ocak-02 Şubat 2012

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI* : 04 Şubat 2012

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 06 Şubat 2012

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 07-08 Şubat 2012

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 09-10 Şubat 2012

* Türkçe Yeterlik Sınavı Saat: 10.00’da Öğrenci Merkezi’nde yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi. (İlgili enstitü internet adresinden örnek alınabilir.)

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Anadolu Üniversitesinden herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek bulunmamaktadır.

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları adresinden ulaşılabilir.

4- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği. Başarı sıralamasında genel not ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Genel not ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, genel not ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Üniversitemizce hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden ulaşılabilir.

5- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.)

6- İki adet vesikalık fotoğraf.

7- T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır).

8- Başvurular şahsen, bir başkası aracılığıyla ya da posta yoluyla yapılabilir. Başvuru ücreti olan KDV dahil 50.00-TL Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi (TR590001001900400130705004) no’lu hesaba ilgili Enstitü belirtilmek suretiyle yatırılacaklardır. Ödemeye ilişkin dekontun dosyaya eklenmesi zorunludur.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :

3 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)

NOT: Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilir.

Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gereklidir.

ÖNEMLİ NOT:

1- Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2- Başvuru tarihi geçtikten sonra enstitü müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

3- Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili enstitü müdürlüklerinden veya internet sayfalarından öğrenilebilir.

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>