Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı 2012

T.C

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2011-2012 öğretim yılı

II. Yarıyılında Lisansüstü Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenci alınacaktır. Lisansüstü öğrenim görmek isteyen öğrencilerin istenilen belgelerle birlikte, 27.01.2012 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne bizzat başvurarak aday kaydı yaptırıp, sınava giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

Doktora kompozisyon sınavı; 31.01.2012 tarihinde saat 10.00’da, mülakat sınavı; 31.01.2012 tarihinde saat 14.00’da, ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

ANABİLİM DALLARI
Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (X) ( İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı) (Arap Dili ve Belegatı) (Hadis) 2 2 2
Sosyoloji Anabilim Dalı (XX) 5
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (X) (Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2, Türk Dili Bilim Dalı 1, Halk Bilimi Bilim dalı 1) 4
İşletme (XX) 1

ALES TÜRLERİ

ANABİLİM DALI İSTENİLEN PUAN TÜRÜ
Sosyoloji Anabilim- Dalı Eşit Ağırlık (XX)
İşletme Anabilim Dalı Eşit Ağırlık (XX)
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Sözel (X)
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Sözel (X)

Başvuru Koşulları :

Doktora programına müracaat edecek adayların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Doktora programına müracaat edecek adayların yüksek lisans not ortalamasının yüz üzerinden 75 ve üstü olması (Not birimleri harfli ve dörtlüksisteme göre düzenlenmiş ise başvuranlar; mezun olduğu Yükseköğretim kurumundan yüzlük sisteme çevirterek ya da bunu gösteren onaylı tablo ile başvuru yapabileceklerdir.)

Doktora programına başvuracak adayların, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS sınavlarından en az 55 puan almış olmaları (Arapça geçerlidir),

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların; Sosyoloji lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları,

İşletme Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların; İşletme yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Doktora Müracaatlarında İstenilen Belgeler

1. Adayların mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya diplomalarının onaylı örneği,

2. Lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin onaylı örneği

3. ALES sınavı sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı,

4. Doktora programına başvuracak adaylar için ÜDS veya KPDS belgesinin onaylı örneği,

5. 2 Adet fotoğraf,

6. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

7. Yeni Tarihli Askerlik durum beyanı,

NOT: Posta ile yapılan başvurular kabul edilemez.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYRULUR

Lisansüstü eğitim sınavını kazanan öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 06 Şubat 2012- 10 Şubat 2012 tarihlerinde tarihleri arasında Enstitüye bizzat başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1. Enstitüden alınacak dilekçe,

2. Çıkış veya diplomasının noter tasdikli örneği

3. 6 Adet fotoğraf (her resmin arkasına T.C kimlik numarası, Enstitüden alınacak öğrenci numarası ile adı soyadı yazılacak)

4. İkametgah beyanı,

5. Nüfus Cüzdanı Örneği,

6. Yeni Tarihli Askerlik durum beyanı,

7. Enstitüden alınacak sağlık karnesi formu ( 25 yaşını doldurmuş ve çalışmayanlar doldurabilir)

8. 5,00 TL Resmi Posta Pulu.

9. Araştırma Görevlisi olanların Arş. Gör olduklarına dair belge,

10. Ziraat Bankası Kampus şubesi 1507-39877105-5014 nolu hesabına yatırılacak 129,00TL harcın dekontu Enstitüye getirilecektir.

11. Yeni Kayıt Yaptıracak öğrencilerin Vakıfbank Kampus Şubesi TR120001500158007281122172 nolu hesabına 10 TL kimlik ücreti yatırarak dekont Enstitüye getirilecektir.

NOT:

· Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Enstitümüze 2011-2012 öğretim yılı II. yarıyılında aşağıdaki anabilim dalına sınavla yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;

a- ALES’den (sayısal) en az 60 puan almış olmak,

b- Lisans not ortalaması en az 60 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu olması gerekir.

DEĞERLENDİRME

1- Yüksek lisans programlarına başvuranlardan, ÖSYM’ce yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanının %50’si, Kompozisyon ve Mülakat puanının %25’i ve lisans not ortalamasının %25’i alınarak hesaplanan puanın 100 üzerinden 60 veya yukarı puan alan adaylar programa kabul edilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Müracaat Formu (Enstitüden alınacak)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği

3- Transkriptin resmi onaylı örneği

4- “Yüzlük Sistem Dışında Düzenlenmiş olan Transkript belgesinin dönüşümü, Yükseköğretim Kurumu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayınlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.”

5- ALES sonuç belgesinin resmi onaylı örneği

6- Nüfus cüzdanının resmi onaylı örneği

7- 2 adet fotoğraf

8- Erkek adayların, askerlik durum belgesinin aslı

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Müracaat Tarihi :23/01/2012

Son Başvuru Tarihi :03/02/2012

Yazılı ve Mülakat Sınavı Tarihi :07/02/2012

Sınav Saati : 10.00

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 09.02.2012

Programlara Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Tarihi : 13 Şubat – 17 Şubat 2012

NOT:1- Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter tasdikli örneği

2- İkametgah Belgesi

3- 8 adet fotoğraf (Kılık kıyafet yasasına uygun biçimde son altı ayda çekilmiş olmalıdır.)

4- Kesin kayıt yaptıracakların, harcın birinci taksitini (Ziraat Bankasına) ve kimlik ücreti bedelini (Yeni Kayıtlar İçin) (Vakıfbank) kampus şubesine yatırdıklarına dair 2 adet dekont

C.Ü SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. (Bahar) YARIYILINDA AÇILAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS
HALK SAĞLIĞI 2

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2011–2012 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranacak koşullar ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

C .Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI
Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Özel Koşullar ve Açıklamalar
Moleküler Biy. ve Genetik Moleküler Biy. ve Genetik 1 1 -
Fizik Katıhal Fiziği 2 - -
Nükleer Fizik 2 -
Genel Fizik 2 -
Atom ve Mol. Fiziği 2 -
Yük. En. ve Plz. Fi. 2 -
Matematiksel Fizik 2 -
Matematik Topoloji 2 - -
Cebir Sayılar Teorisi 2 -
Uygul. Matematik 5 -
Biyoloji Moleküler Biyoloji 1 - Yüksek lisansa başvuracak adayların Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Mezunu olmak, Doktoraya başvuracak adayların Zooloji dalında yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Genel Biyoloji 1 -
Zooloji 1 1
Kimya Anorganik Kimya 2 - -
Fiziko Kimya 9 -
Jeofizik Müh. Yer Fiziği 1 - -
Met. Ve Malzeme Mühendisliği Malzeme 1 - -
Üretim - -
Seramik 1 -
Biyomühendislik Biyoproses 10 - Mühendislik, Fen, Eczacılık, Dişçilik, Veterinerlik ve Tıp Fakültesi Mezunları.
Biyomedikal 10 -
Jeoloji Müh. Genel Jeo.-Tektonik 3 - -
Maden Yat. Jeokim. 1 -
Makine Müh. Enerji 2 - -
Konstrüksiyon 2 -
Termodinamik 1 -
Mekanik - 1
Çevre Müh. Çevre Bilimleri 2 1 -
Çevre Teknolojileri 1 1
Maden Müh. Maden İşletme 4 2
Cevher Hazırlama 4 -
Kimya Müh. Kimyasal Teknolojileri 10 5 -
Temel İşlemler ve Ter. 10 5
Pros. ve Reaktör Tas. 10 5

A- BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

1-Yüksek Lisans Programlarına Başvurabilmek İçin;

1-Lisans Diplomasına,

2-ALES Sayısal kısmından 60 standart puana sahip olunması,

3-Lisans not ortalamasının en az yüz üzerinden 60 olması gerekir.

2- Doktora Programlarına Başvurabilmek İçin;

A)Yüksek Lisans Diploması İle Başvuranların;

1-Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasına,

2-Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan ÜDS ve KPDS sınavlarından

En az 55 puana,

3-ALES Sayısal kısmından 60 standart puana sahip olunması,

4-Yüksek Lisans diploması ile başvuranların Yüksek Lisans not ortalamalarının en

Az 75 olması.

B) Lisans Diploması İle Başvuranların;

1-Lisans Diplomasına,

2-Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55

Puana,

3-ALES Sayısal kısmından 70 standart puana sahip olunması,

4-Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puana sahip olmaları gerekir.

B-BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi Enstitü Müdürlüğünden temin edilecektir,

2- Yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerini aslı ve fotokopisi,

3- Doktora için lisans ve yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı

ve fotokopisi,

4- ALES sonuç belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi,

5- Yüksek lisans için lisans not durum belgelerinin aslı ve fotokopisi,

6-Doktora için lisans ve yüksek lisans not durum belgelerinin aslı ve fotokopisi,

7- Doktora programına başvuracak adaylar için yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi,

8- 2 adet vesikalık fotoğraf, (Mevzuata uygun çekilmiş)

C-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 6 adet vesikalık fotoğraf, (Mevzuata uygun çekilmiş)

2- Nüfus Cüzdanın aslı ve fotokopisi,

3- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi,

4- Öğrenci Katkı Payı ücretinin yatırıldığına ilişkin hesap belgesi,

5- Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

D- BAŞVURULAR, ÖNEMLİ TARİHLER, SINAVLAR VE ADRES

Başvuru Tarihleri 18–25 Ocak 2012
Mülakat ve yazılı sınav tarihi 27 Ocak 2012
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 30 Ocak 2012
Programlara Kesin Kayıtların Yapılması 31 Ocak–03 Şubat 2012
Ders Kayıtları 06–10 Şubat 2012

Başvuru Adresi: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü/Sivas

Telefon: 0(346) 219 11 53 İnternet Adresi:fenbilenst@cumhuriyet.edu.tr

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>