Sivas Gürün SYDV Personel Alımı 2012

Sivas Valiliğine bağlı Gürün sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alım şartları baz alınarak 1 Adet Muhasebeci ve 1 Adet Büro Personeli alacak.

SİVAS VALİLİĞİ GÜRÜN İLÇESİ SOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLAM

Sigorta Kanunun uyarınca Belirsiz Süreli Gürün SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 1 Adet Muhasebeci ve 1 Adet Büro Personeli pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 (İki) Personel alınacaktır.

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 vaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesar karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi Özel şartlan taşımak.
8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Muhasebeci, ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır, İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabana dil bilmek.bilgisayar Programları kullanabilmek vb.özel şartlarda aranabilir.
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1-MUHASEBECİ (1 Adet)
a- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Siyasal Bilgiler ile İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak
b- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sma|vında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
c-Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

2- BÜRO PERSONELİ: (1 Adet)

a- Üniversitelerin 4  yıllık fakültelerinden mezun, Bilgisayar Sertifikasına, Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

b- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1- Başvuruda bulunacak adayların, Gürün Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına imzalı ve fotoğraflı olarak islenilen diğer belgelerle birlikte 20/04/2012 - 10/05/2012 tarihleri arasında Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma! Vakfına, (Hükümet Konağı Kat:3 Gürün Sivas) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alman belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
4- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
BAŞVURU ÎÇIN İSTENİLECEK BELGELER
1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,
2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,
3- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
4- Başvuru tarihi İtibariyle Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

5-Adli sicil kaydı,

6- 2 Adet Fotoğraf,
7- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika
8- Sağlık Raporu
NOT: istenilen belgelerin suret veya. fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru şuasında ibraz edilecektir.

Etiketler: , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>