Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını resmi gazeteden yapmış olduğu açıklamada duyurdu. Ankara'da istihdam edilmek üzere toplam 25 sözleşmeli personel farklı departmanlarda görevlendirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin olarak; 10 destek personeli / temizlik (erkek), 6 destek personeli / temizlik (kadın), 2 teknisyen (inşaat), 1 teknisyen (mobilya), 4 büro personeli (kadın/erkek) / lisans, 1 büro personeli (kadın/erkek) kadrolarının açık olduğu belirtildi.

Son başvuru tarihinin 15 Mart 2023 olarak belirlendiği ilana ilişkin detaylar ise yapılan açıklamada belirtildi.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili genel başvuru şartları;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşıyor durumda olmak.

2- 3.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmünü taşıyor olmak ve bu hükme uygun olmak.

3-Herhangi bir SGK üzerinden emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak ve bunu kanıtlayabiliyor olmak.

5- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.

6- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrası olumlu bir geri dönüş almak olarak belirlenmiştir.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Son başvuru tarihi 15 Mart 2023 olarak belirlenen alımlara ilişkin başvurular; e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılabilmektedir. Ayrıca başvuru süresince ilgili bakanlığın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer- kapisi adresinde yayımlanacak sözleşmeli personel alımına ilişkin duyurunun içerisindeki linkten de yönlendirmeleri takip edebileceklerdir.

Başvuru Sonuçları Nereden Açıklanacak?

Başvuru sonuçları; puan sıralamasına göre her kadro için alınacak kişi sayısının 2 katı şeklinde mevcudun belirlenmesi sürecini kapsayacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını bakanlığın resmi internet sitesi ile Kariyer KapısıKamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Aynı zamanda asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı da açıklanan diğer önemli başlıklar arasındadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu