Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilişkin detayları yayımladı. İlana göre son başvuru tarihi 11 Nisan 2023.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin yapmış olduğu açıklamada Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. ifadeleri ile detayları bildirdi.

Başvuru Yapacak Olan Adaylarda İstenen Şartlar Nelerdir?

İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili belirlenen şartlar aşağıda sıralanmıştır;

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların birinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8- Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

9- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

10- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

11- Üniversitenin gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili başvurular 28 Mart Salı günü başladı. İlana göre son başvuru tarihi ise 11 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Başvuru esnasında istenen belgeler;

1- Başvuru Formu ilgili üniversitenin internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı)

2- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- İkametgah Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (E-Devletten alınabilir )

7- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)

8- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir)

9- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)

10- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu )

11- Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu rap

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu