Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 180 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 180 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını ve tüm şartları açıkladı. İşte detaylar.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 180 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 180 adet sözleşmeli personel alınacaktır. ifadelerine yer verdi.

İlanla Alakalı Genel Açıklamalar

1) Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

2) Teknik hizmetlerde yer alan pozisyonlar (Mühendis, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen) sertifikalar hariç olmak üzere diğer pozisyonlar için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

3) İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların, ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.

4) Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracakların antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

5) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

8) Başvurularda; a) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. b) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. c) Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

9) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

11) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Başvuru Tarihleri: 28.03.2023 – 11.04.2023 (mesai bitimi) Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacak.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu (https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar adresinden temin edilebilir.)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi

6) Hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı tecrübe belgesi ve SGK hizmet dökümü

7) İlgili unvana ilişkin sertifika belgesi

8) Adli Sicil Kaydı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu