Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak! Son Başvuru 20 Mart! 

İstanbul Topkapı Üniversitesi, belirtilen birimlerine tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak. Bu pozisyonlara atama yapılacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlarını ve ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları karşılamaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların aylık ve özlük hakları açısından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlanmasından tarihten itibaren 15 gündür. Adaylar başvurularını şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Başvuru sırasında, adayların belirtilen belgelerin yanı sıra diğer gereksinimleri de yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Başvuran adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun bir şekilde seçilecektir. 

Başvuru için İstenen Belgeler 

Başvuru yapacak adayların, Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlamaları ve ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Ayrıca aşağıdaki belgelerin başvuru esnasında sunulması gerekiyor: 

 • Başvurulan programı belirten dilekçe, 
 • YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, 
 • Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi, 
 • Son altı ay içinde çekilmiş iki tane biyometrik fotoğraf, 
 • Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet çıktısı barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.), 
 • Onaylı lisans, yüksek lisans mezuniyet ve uzmanlık/doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.), 
 • Okul onaylı aslı veya fotokopisi lisans transkript belgesi, 
 • ALES sonuç belgesi (ALES’den muaf olan adaylar için zorunlu değildir. Kontrol kodu ve doğrulama kodu bulunmayan ya da okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.), 
 • ALES muafiyeti için, adayın görev yaptığı yükseköğretim kurumundan alacağı hizmet belgesi ve atama olur yazısı, 
 • İngilizce yabancı dil sınavı sonuç belgesi, 
 • Başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf), 
 • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belge 
 • Yurt dışında lisans/lisansüstü öğrenim tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya imzalı onaylı sureti, 
 • SGK hizmet dökümü. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi

Sınav Takvimi 

 • İlan Tarihi: 04.03.2023 
 • Son Başvuru Tarihi: 20.03.2023 
 • Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi: 22.03.2023 
 • Giriş Sınavı Tarihi: 24.03.2023 
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 27.03.2023 

Başvuru Adresi 

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu için başvurular, İstanbul Topkapı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na ya da Kazlıçeşme Yerleşkesi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi, üniversitenin www.topkapi.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilanda bulunabilir. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu