Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre son başvuru tarihi 26 Mart 2023!

Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. ifadelerini kullandı. Bu ifadelere göre alım yapılacak kadrolara ilişkin belirtilen nitelikler tablolaştırıldı.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak şartların başında geliyor.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gerekir.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek.

12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvuru esnasında istenen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)

6- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise edevletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

7-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.

8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Dicle Üniversitesi 244 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde üniversitenin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu