Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımına İlişkin Detaylar 

Yeditepe Üniversitesi, öğretim üyesi ve elemanı alımına ilişkin detayları açıkladı. Son başvuru tarihi 22 Mart 

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımına ilişkin detaylar belli oldu. Yeditepe Üniversitesi 8 Mart 2023 tarihinde açtığı ilanda, Öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacağını duyurdu. İlgili kadrolara başvuru için belirlenen son tarih 22 Mart 2023. Koşulları sağlayan kişiler son başvuru tarihine kadar ilgili kadrolara başvuruda bulunabilir. 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Yapılan Açıklama ve Kadro Listesi 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile uyumlu olarak, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna tam zamanlı olarak alım yapacağını duyurdu. Alımlara ilişkin detaylar şu şekilde: 

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımına İlişkin Genel Şartlar 

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde yer alan şartları yerine getirmek
  2. ALES sınavından en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyet talebi bulunan adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak değerlendirilir.
  3. Adayların, yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına atanmalarında, atama yapılacak programın eğitim dili esas alınır. Yabancı dille ilgili bilim alanındaki kadrolara yapılacak atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde en az Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 85 puan veya eşdeğerliği olan sınavdan muadil bir puan almak. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ve yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 85 puan alınmalıdır. Ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan 85 puan muadilinde puan alınmış olunmalıdır.
  4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapmak isteyen adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
  5. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları için; tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartını taşımak gereklidir.
  6. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların ise en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Başvuru için İstenen Belgeler 

1- Başvuru dilekçesi, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

3- 1 adet fotoğraf, 

4- Özgeçmiş, 

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,  

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, 

7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi ve onaylı öğrenci belgesi ve transkripti 

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu