Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Niğde Dündarlı Belediyesi Muhasebeci Alımı Yapacağını Duyurdu

Niğde ili Dündarlı Belediyesi bir (1) kişilik Muhasebeci kadrosu açtığını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana ilişkin detaylar da kılavuz şeklinde paylaşıldı.

Niğde Dündarlı Belediyesi Muhasebeci unvanına sahip (kadın/erkek) alımı yapacağını ve tüm şartlarını duyurdu. İŞKUR üzerinden verilen ilanda tüm koşul ve nitelikler açıkça belirtildi. Bu bağlamda ilgili belediye;

Dündarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. açıklamasında bulundu. Niğde Dündarlı Belediyesi Muhasebeci alımına dair unvan, nitelik, puan türü gibi nitelikler de yapılan açıklamada belirtildi.

Muhasebeci İlanının Genel Şartları Nelerdir?

Memur ilanına dair en çok merak edilen konulardan birisi de genel şartların neler olacağı konusu oldu. İŞKUR üzerinden açıklanan ilana göre genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı;

1) Türk vatandaşı olmak

2) Kamu haklarından mahrum konumda bulunmamak

3) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4) Erkek adaylar için askerlik durumunun engel teşkil edecek seviyede olmaması

5)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel herhangi bir engeli bulunmamak

6) İlanda bahsi geçen tüm şart ve detayları sağlayabiliyor olmak.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Niğde Dündarlı Belediyesi Muhasebeci alımı ile ilgilenen adaylar için başvuru tarihleri 07.03.2023 – 10.03.2023 arası olarak belirlendi.

Başvurular Nereye Yapılacak?

İlgili şartları karşıladığını düşünen adaylar başvurularını elektronik ortamda, posta yoluyla ya da bizzat kendileri kuruma gelerek yapabilirler. Bu noktada da gerekli açıklamayı yapan Niğde Dündarlı Belediyesi’nin belirttiği kıstaslar;

1 )Adaylar; başvuruda istenen tüm belgeler ile belirlenen tarihler arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Cumhuriyet Mah. Balcılar Cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet Mah. Balcılar Cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, başvuru yapabileceklerdir.

2) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde  www.dundarli.bel.tr internet adresine gönderim sağlanabilecektir.

3) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında istenen belgeler ile gerekenler;

  • Başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da barkodlu mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
  • Yabancı Okul Mezunları için gerekli olan Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti şeklinde belirlenmiştir.
  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.
  • Adayın görevini devamlı olarak yapmaya engel fiziksel ve akıl anlamında bir durumu olmadığına dair beyan
  • 2 adet biyometrik fotoğraf olarak belirlenmiştir.

Başvurusu Kabul Edilen Adaylar İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

Başvurusu kabul edilen adaylar; kurum tarafından belirlenen uygunluk testleri ile birlikte, kontenjanın 5 katı kişinin mülakata çağrılması şeklinde bir süreç ile karşılaşacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belediyenin web sitesi üzerinden açıklanacak. Sınava çağrılan adaylara; sınava giriş ile alakalı tüm gerekli belgeler posta yoluyla gönderilecek. Dündarlı Belediyesi hizmet binasında bu memur alımı için 17.03.2023 tarihinde sözlü sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Sonuçları Nerede Açıklanacak?

Sınav sonuçlarına ilişkin başarı listesi Dündarlı Belediyesi’nin resmi internet sitesinde, yazılı olarak bulunacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu