Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alımı yapacağını İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilan ile duyurdu. Bu ilana istinaden son başvuru tarihinin 17 Mart 2023 olarak belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alımına ilişkin yayınlamış olduğu açıklamada; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. açıklamalarını kullandı.

Başvurular Hangi Tarihte ve Ne Şekilde Gerçekleştirilecek?

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için ilk başvuru tarihi 13 Mart 2023, son başvuru tarihi ise 17 Mart 2023 olarak belirlendi. Adaylar bu tarihler arasında ilgili belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvurularını tamamlayabilirler. Posta ya da mail yoluyla herhangi bir başvurunun kabul edilmeyeceği yapılan açıklamayla birlikte belirtildi.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alımına ilişkin genel şartlar İŞKUR üzerinden belirtilmiştir. Bu şartlara göre;

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bir durumda bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumuyla alakalı herhangi bir engelin bulunmaması
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da fiziksel engeli bulunmamak
 • İlan edilen kadrolar için aranan tüm başvuru şartlarını taşıyor olmak ilana başvuru ile alakalı yeterli şartlar arasında bulunmaktadır.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler Hangileridir?

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alımıyla alakalı istenen belgelerin ilki http://www.konya.bel.tr üzerinden alınacak olan başvuru formudur. Bu formla birlikte adaylar diğer belgeleri de tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilir. İstenen diğer belgeler ise şu şekilde sıralanabilir;

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya belediye tarafından onaylanmak üzere fotokopisi
 2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
 4. Sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
 5. KPSS Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı
 6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel fiziksel ve zihinsel durumu olmadığına dair beyan
 8. 2 adet fotoğraf

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu