Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Başladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili başvurular 15 Mart 2023 tarihinde başladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 40 Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin yaptığı açıklamada; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır. ifadelerini kullandı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru ile alakalı şartlar arasında;

1. Türk vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum konumda bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkekler için askerlikle ilişiği kalmamak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmekte.

Başvuru Şekli Nasıl Olacak?

Adaylar başvurularını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabilecek. Harici olan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvuru esnasında istenen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Başvuru formu (kurumun resmi web sitesinden alınabilir.)

2- Mezuniyet belgesi

3- 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

6- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü

7- Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir sağlık raporu ile silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

9- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu