Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel İlanı Yayımladı! Son Başvuru Tarihi 1 Nisan 2023

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel İlanı ile ilgili gelen resmi açıklamada Çözümleyici ve Programlayıcı Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel İlanı ile ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan Ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Çözümleyici ve Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Bu açıklamayla ilgili adaylardan beklenen şart ve nitelikler de tabloda belirtildi.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel İlanı ile ilgili genel şartlar şu şekilde sıralanıyor;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2. 2022-KPSSP3 puanının esas alınacağının bilinmesi gerekiyor.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

6. Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar için; En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel İlanı ile ilgili başvurular; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 17.03.2023-01.04.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar online olarak yapılacaktır. Başvuru linkinde tüm gerekli dosyalar Çözümleyici ve Programlayıcı personel adayları için açıkça belirtiliyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu