Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 177 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 177 Sözleşmeli Personel Alımı ile alakalı Rektörlük tarafından açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar haberimizde.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 177 Sözleşmeli Personel alımına ilişkin alınacak olan personelin; Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edileceği açıklandı. Resmi açıklama ise şu şekilde;

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

Süreçle İlgili Tüm Detaylar

Sürece ilişkin tüm detayları yakından takip etmek isteyen adaylar; https://aybu.edu.tr/pdb/ adresinde bulunan ve soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan kılavuzdan yardım alabilirler. Sorulmak istenen sorular ise, Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre personel.idari@aybu.edu.tr e-posta adresine yapılacak.

Genel Şartlar

Genel şartlar resmi açıklamada açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

a) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne şahsen gelerek veya posta/e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmekte.

f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;

• Linki verilen internet sitesini düzenli takip etmeleri

• Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları

• Adayın sunduğu belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması

• Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmekte

• Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluğun adaya ait olduğu belirtilmekte.

g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

h) İlan şartlarını sağlamadığı halde başvuran, yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

i) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak da istenecek. Ayrıca gerektiğinde ilanın ve atama sürecinin herhangi bir aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı bilgi/belge istenilebilecek.

j) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet sitesinde ilan edilerek yapılacak.

k) İlan başvuru tarihleri arasında atanmaya ilişkin askerlik, tecrübe, öğrenim durumu, ilgili KPSS puanı vb. tüm şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacak.

l) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi’ne) yüklemesi gerekmekte.

m) İlgili üniversitenin gerekli durumlarda ilan metninde ve atama takvimi ile ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahip.

n) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacak.

o) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılacak.

Adayda Aranan Şartlar

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu