Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 6 Sözleşmeli Personel Alınacak!

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımı ilanı yayınladı. Son Başvuru 24 Mart!

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 6 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şekli ve koşulu haberimizde yer alıyor…

Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı’na bağlı olarak, Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) bendi uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre istihdam edilmek üzere, toplamda (6) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuruda Bulunacak Adaylardan Aranan Şartlar

Adayların başvurularını yapabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum olmamak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 6 sözleşmeli personel alınacak

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres   : İklim Değişikliği BaşkanlığıÇamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2 06560 Yenimahalle/ANKARA
E-posta : iklimyonetim@csb.gov.tr
Telefon : 0312 5914410

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu