Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

BDDK 15 Sözleşmeli Personel Alacağını Duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 tane sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Personel alımı için son başvuru tarihi ise 26 Mart 2023.

BDDK 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.  Personel alımı için son başvuru tarihi ise 26 Mart 2023 olarak belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve 31/12/2008 tarihli 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin gereğince, sözlü sınavda başarılılık gösteren olan adaylar arasından 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BDDK 15 sözleşmeli personel

Genel Şartlar

Başvuruda bulunacak adaylar için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş olup muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevin sürekli yapılmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak,
  • Kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu olmamak için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması geçirmiş olmak.

İstenen Belgeler

BDDK 15 sözleşmeli personel

BDDK 15 sözleşmeli personel

Başvuru Değerlendirme ve Sonuçlarının Açıklanması

Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, ilan şartlarını karşılayan adaylar arasından seçim yapılacaktır. Bu seçim, 2021 veya 2022 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i ve son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS eşdeğeri puanının %30’u temel alınarak yapılacaktır.

Bu puanlama sonucunda, en yüksek puan alan adaydan başlayarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 katı aday, kurum tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuçlar adaylara duyurulacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu