Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bitlis Eren Üniversitesi 10 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Bitlis Eren Üniversitesi 10 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ile alakalı yayımlamış olduğu ilanda açıklamalarda bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi 10 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili rektörlük tarafından yapılan açıklamada; Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. ifadeleri kullanıldı. Başvurular için son tarih 28 Mart 2023!
Peki başvuruda aranan şartlar nelerdir, hangi pozisyonlarda alımlar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

Hangi Departmanlara Alım Olacak?

Bitlis Eren Üniversitesi 10 4/B Sözleşmeli Personel Alımı kontenjanına bakınca farklı alanlarda istihdamın gerçekleşeceğini görmek mümkün. Açıklanan tabloya göre ise alımlar şu şekilde yapılacak;

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ilk şart olarak sayılmakta.
  •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak gerekli.
  • 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek fiziksel veya akıl hastalığı bulunmamak.
  • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamıyor.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.
  • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacak.
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
  • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacak.

Şartları karşıladığını düşünen adaylar Bitlis Eren Üniversitesi 10 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ile alakalı ilana başvuru yapabilirler.

Başvurular Nerede Gerçekleşecek?

Bitlis Eren Üniversitesi 10 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili başvurular; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapılacak. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir;

1- Fotoğraflı başvuru formu

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği

5- 2022 Yılı KPSS sınav sonuç belgesi

6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge

7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi

8- Askerlik Durum Belgesi

9- Onaylı Hizmet Belgesi

Tüm başvuru evrakları toplandıktan sonra 14.03.2023-28.02.2023 tarihleri arasında, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapılabilecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu