Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel İlanını Duyurdu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel alacağını web sitesinden yapmış olduğu açıklamada duyurdu. Bu ilana başvurmak isteyen adaylar için ise son tarih 20 Mart 2023 olarak rektörlük tarafından belirlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel alımı ile alakalı tüm detayları web sitesi üzerinden yayınlamış olduğu ilanda belirtti. Üniversitenin yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Hangi Birimlere Personel Alımı Yapılacak?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel alımı haberi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de hangi departmanlar için alım yapılacağı oldu. İşte üniversitenin web sitesinde bulunan tüm detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

Personel Alımı ile İlgili Genel Şartlar Nelerdir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy 43 Personel Alımı haberine ilişkin diğer dikkat çeken başlık ise başvuru genel şartlarının neler olduğuydu. Web sitesinde belirtilen genel başvuru şartları şu şekilde;

 • Türk vatandaşı olmak
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri I (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/13 maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Kamu haklarından malınım bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma.)
 • 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
 • Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

  Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

  Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli personel alımına ilişkin son başvuru tarihini 20 Mart 2023 olarak belirledi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu