Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Karabük Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel İlanı Yayımladı. Son Başvuru Tarihi 6 Nisan 2023.

Karabük Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili detaylar duyurdu.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. açıklaması ile ilan yayımlayan Karabük Üniversitesi, 61 sözleşmeli personel alımı yapacağının altını çizdi. Alımlar farklı departmanlarda, farklı niteliklere göre yapılacak. İşte detaylar…

Başvuru Şartları Nelerdir?

Karabük Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel İlanı ile ilgili belirlenen şartlar açıkça ilanda belirtilmiştir. Bu bilgilere göre ilgili ilana başvuracak adaylar için gereken şartlar;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak

2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmekte.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 8 içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmekte.

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmekte.

9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan, vakıf üniversiteleri veya internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecek.

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmekte.

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalı.

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması) yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacak.

14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.

16- Karabük Üniversitesinde işçi, memur, sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamak.

17- İdare ilanın her aşamasında gerekli gördüğü takdirde ilanı iptal edebilecek veya güncelleyebilecektir.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu