Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2 Bilgisayar Teknisyeni Alımı Yapacağını Duyurdu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2 Bilgisayar Teknisyeni Alımı ile alakalı ilan yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2 kişilik Bilgisayar Teknisyeni kadrosuna alım yapılacak. İşte detaylar.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2 Bilgisayar Teknisyeni Alımı ile alakalı yapılan açıklamada; Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı (ANKARA) birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (Beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı.

Başvurular Ne Zaman Sona Eriyor?

Başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 06.03.2023 – 20.03.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

Posta ya da mail yoluyla herhangi bir başvurunun kabul edilmeyeceği sadece online yol ile başvuruların alınabileceği açıklaması da yapıldı.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2 Bilgisayar Teknisyeni Alımı ile alakalı istenen şartlar;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak

2-Adayın görevini yapmasına engel olabilecek fiziksel ve zihinsel bir engeli bulunmamak

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli durumda olmak

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan ve belirtilen nitelikleri taşıyor olmak

5-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak

6-Herhangi bir SGK emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış durumda olmak

9- Erkek adaylar için askerlik ile ilgili bir ilişiği olmamak.

Tüm şartlar ve geriye kalan detaylar açıklanan ilanda belirtilmiştir.

Başvurular Nasıl Değerlendirilecek?

Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 (Beş) katı kadarda yedek aday belirlenecek. Sonrasında belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.mta.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacak.

Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu