Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Anayasa Mahkemesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak! Alımlara İlişkin Detaylar Açıklandı…

Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilecek alımlara başvuru için son tarih 27 Mart!

Anayasa Mahkemesi 15 sözleşmeli personel alacak. İlana göre alınacak pozisyonlar arasında bahçe işleri, temizlik ve yemek işleri için 13 destek personeli ve 2 teknisyen pozisyonu bulunuyor. İşe alım süreci “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yürütülecek ve son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak belirlendi.

İşe alım süreci sözlü sınavı da içerecek olup, başvuruda bulunan ve gerekli nitelikleri taşıyan adaylar sınava katılmak üzere seçilecektir. Tercih edilen görev yeri için aday sayısının münhal kadro sayısının beş katından fazla olması halinde, 2022 KPSS (B) Grubunun ilgili puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk beş aday sınava katılmak üzere çağrılacaktır. Puanların eşit olması nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olduğu durumlarda tüm adaylar sınava çağrılacaktır.

Başvuru Şartları

Anayasa Mahkemesi, çeşitli pozisyonlar için 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuracak adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen özel şartları ve nitelikleri taşımaları ve ilan edilen kadrolar için belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adayların karşılaması gereken genel koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını tamamlamak
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak
 • Adayın kamu haklarından mahrum olmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemek. Ayrıca Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamak veya erteletmek
 • Adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri rahatsızlığı bulunmamak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrası hükmüne uygun olmak
 • Bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık ya da emeklilik maaşı almıyor olmak
 • Arşiv araştırması sonucunun olumlu olması
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuracağı pozisyon unvanında sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu