Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımları için başvuru son başvuru tarihi 28 mart 2023

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak! Yapılan açıklama şu şekilde:

Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel alacak. Toplamda 102 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu alımlar, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Alımlar çeşitli unvanlarda yapılacaktır.

Başvuru işlemleri, adayların ilan edilen pozisyon ve birimlere göre sadece bir kez başvuruda bulunabilecekleri şekilde yapılacaktır. Şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir ve posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemlerinde, adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlar arasından tercih yapmak zorundadır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans) sonucuna, lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için ise 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans) sonucuna sahip olmaları gerekmektedir. Başvurularında, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanacaklardır.

Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.03.2023 – 28.03.2023 tarihleri arasında alınacak olup 28 Mart 2023 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir.

Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar

Başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
  • Başvuru yapacakları pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olması,
  • Kamu görevinden çıkarılmamış olması,
  • Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
  • Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru işlemleri sonucunda atama yapılmış olsa dahi, söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adaylar atanamayacaktır

Başvuruda İstenen Belgeler

  1. Başvuru esnasında adaylardan KPSS puanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge ve kimlik bilgileri istenmeyecektir, bu bilgiler ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile e-Devlet üzerinden temin edilecektir. Adayların başvuru öncesinde, söz konusu belgelerinde hata mevcut ise ilgili kurumlardan güncelleme/düzeltme yapmaları gerekmektedir.
  2. Mezuniyet bilgileri sistemden otomatik olarak gelmeyen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini manuel olarak girmeli ve onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesini pdf formatında e-Devlet üzerinden yüklemelidirler. Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen ek belgeler de başvuru sırasında yüklenmelidir.
  3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Başvuru ile İlgili Diğer Detaylar

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlar ve sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresinin görülmesi gerekmektedir. Yerleşen adayların daha sonra ibraz edecekleri belgeler duyuru şeklinde yayımlanacak ve adayların Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu