Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada son başvuru tarihini 24 Mart 2023 olarak belirledi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 144 (yüz kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. açıklaması ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin detayları belirtti.

Genel Şartlar

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar tam olarak sağlanıyor olmalı.

2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecek.

3- Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekmekte.

4- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmekte.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olma şart olarak belirtilmekte.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak gereklidir.

8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak gerekiyor.

9- İlan yayın tarihinden sonra alınan sertifika ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacak.

10- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak gereklidir.

11- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamalı.

Özel Şartlar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Eczacı unvanına başvuru yapacak adaylar için özel şartlar belirlenmiştir. Özel şartlarla alakalı yapılan açıklama şu şekildedir;

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili başvurular 15.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında www.mcbu.edu.tr web sayfasında yayınlanacak ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve müracaat edilen nitelik kodu için istenen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacak. Posta, elektronik posta ya da başka bir yöntemle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu