Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası ilanı. Son başvuru tarihi 22 mart 2023

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı 65-72 yaş yeniden atama kurası ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda yer alan açıklamalar şu şekilde:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına açıktan atamaların, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirileceğini ve bu yerleştirmelerin Sağlık Bakanlığı tarafından sınavsız ve kura ile yapılacağını belirtmektedir.

Buna ek olarak, aynı kanunun Ek 17. maddesi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimlerinin, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 72 yaşına kadar çalışabileceklerini ifade etmektedir.

Bu kapsamda, 23/11/2017 tarihli ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış ve 65-72 yaş aralığında olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamı için yapılacak yerleştirme işlemleri, belirlenen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirilecektir.

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

  1. Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımayan adaylar, kura başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2. Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olan tabip ve uzman tabipler, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olmaları şartıyla sadece söz konusu açıktan atama kurallarına başvurabilirler. 65 yaşını doldurmamış hekimler ise diğer açıktan atama kurallarına başvurabilirler.
  3. 65 yaşını doldurmuş olan tabip ve uzman tabipler, resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevlerine devam ediyorlarsa, yine yukarıda belirtilen şartları taşımaları durumunda bu kura başvurabilirler.
  4. Belirtilen şartları taşımayan adayların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, başvuru esnasında sunulmalıdır. Bu dilekçede adaylar adli sicilleri hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermelidirler.

b) Askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe, başvuru esnasında sunulmalıdır. Bu dilekçede adaylar askerlikle ilgili herhangi bir durumları olmadığını beyan etmelidirler. Aksi halde, askerlik borcu olan adayların atamaları yapılmayacaktır.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe, başvuru esnasında sunulmalıdır. Bu dilekçede adaylar sağlık durumları hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermelidirler.

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, başvuru esnasında sunulmalıdır. Fotoğrafların 6 adet olması ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

e) Mal bildirim formu, başvuru esnasında sunulmalıdır. Bu formda adayların mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekmektedir.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, başvuru esnasında sunulmalıdır. Bu cetvelde adayların çalıştıkları süreler, görev yaptıkları pozisyonlar ve aldıkları maaşlar gibi bilgiler yer almalıdır.

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu