Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gebze Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Duyurdu. Son Başvuru Tarihi 10 Nisan 2023

Gebze Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili resmi açıklamada bulundu. İşte tüm detaylar...

Gebze Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamayla birlikte tüm detaylar da yine ilgili kurumun web sitesinde duyuruldu.

Genel Şartlar Nelerdir?

İlanda belirtilen tüm detaylar ile birlikte Gebze Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili genel şartlar;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

3. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak

4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek.

Bu şartları karşıladığını düşünen adaylar Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını şahsen teslim edebilirler.

Hangi Departmanlara Alım Yapılacak?

Üniversitenin yayımlamış olduğu ilana göre alımın olacağı departmanlar ve detayları belirtildi.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Gebze Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili ilanda istenen belgeler;

 • Bir adet başvuru formu (üniversitenin kendi web sitesinden alınabilir.)
 • 1 adet fotoğraf
 • 2022 KPSS sonuç belgesi
 • Adli sicil belgesi
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için gerekli)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi ya da nüshası
 • Sürücü belgesi (Şoför kadrosu için gerekli)
 • Diploma ya da mezuniyet belgesi
 • Sertifika ve ustalık belgesi (Aşçı, Bahçıvan ve Bakım/Onarım Hizmetleri ilanına başvuran adaylar için gereklidir)
 • Hijyen belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için gereklidir)
 • NVİ Adres Kaydı, (e-Devletten alınabilir.)
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi
 • Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla “koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (taşıma hizmetleri)” pozisyonları için BEDEN KİTLE ENDEKSİNİ gösterir belge.

Sonuçlar https://www.gtu.edu.tr adresinde olacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu