Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Konya Selçuk Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel Başvuruları Başladı

Selçuk Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre son başvuru tarihi 17 Mart 2023 olarak belirlendi.

Selçuk Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını web sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklama ile duyurdu. Bu ilana ilişkin yapılan açıklamalarda ise;

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 150 (Yüzelli) adet sözleşmeli personel alınacaktır. ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Üniversitesi Hangi Kadrolar İçin Alım Yapacak?

Selçuk Üniversitesi’nin sözleşmeli personel alımı yapacağı haberinin ardından, ilanın detaylarıyla alakalı içerikler merak edilmeye başlandı. Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre alımı yapılacak personel birimleri ve nitelikleri şu şekilde belirtildi;

Genel şartları karşılayan adaylar Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı sayfasından başvurular ile alakalı genel detaylara ulaşabilirler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Web sitesinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli personel alımının şartları;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, son başvuru tarihi itibariyle de 35 yaşını doldurmamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bir konumda bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

5. Erkekler için askerlik durumuna ilişkin bir sorun taşımamak

6. Adayın görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

Başvurular Ne Şekilde Yapılacak?

Selçuk Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alımı ilanında doğrudan ya da posta yoluyla gerçekleşecek olan başvuruları kabul etmeyeceğini duyurdu. İlgili nitelikleri karşılayan adaylar, hastaneilan.selcuk.edu.tr adresinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilir. Başvuru sırasında istenen belgeler de doğrudan sisteme yüklenmelidir.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Sözleşmeli Personel başvurularının, web sitesinden yayınlanan bilgilere göre 17 Mart 2023 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu